AJNA MAROSZ & SOLAMENTE NATURALI

17.7., 20.00, Moyzesova sieň (Vajanského nábrežie 12)

POZOR, ZMENA MIESTA KONANIA KONCERTU: Z dôvodu nepriaznivého počasia sa koncert presúva do Moyzesovej siene na Vajanského nábreží č. 12.

Ajna Marosz, zobcová flauta
Miloš Valent, husle
Solamente naturali

Program:

Antonio Vivaldi (1678 – 1741):
Sinfonia z opery L’Olimpiade, RV 725

Antonio Vivaldi:
Koncert c mol pre zobcovú flautu a orchester, RV 441

Georg Philipp Telemann (1681 – 1767):
Koncert “alla Polonese” G dur pre orchester a basso continuo, TWV 43:G7

Antonio Vivaldi:
Koncert C dur pre orchester a basso continuo, RV 114

Georg Philipp Telemann:
Koncert F dur pre zobcovú flautu a orchester, TWV 51:F1

Francesco Geminiani (1687 – 1762):
Concerto grosso d mol č. 12 „La Folia“, H. 143

Viva Musica! festival je neoddeliteľnou súčasťou leta v Bratislave a aj v roku 2021 prinesie to najlepšie z klasickej hudby v podaní svetových slovenských umelcov. V rámci otváracieho koncertu 17. ročníka festivalu sa predstaví mimoriadne talentovaná Ajna Marosz, 13-ročná flautistka z Podhoria pri Žiline, ktorá v roku 2020 zvíťazila v medzinárodnej talentovej súťaži Virtuosos V4+, konanej pod záštitou operného speváka a dirigenta Plácida Dominga. Ajna sa hre na zobcovej flaute venuje od svojich piatich rokov a na svojom konte má víťazstvá z viacerých renomovaných interpretačných súťaží. V spolupráci so špičkovým slovenským súborom pre starú hudbu Solamente naturali uvedie Koncert F dur Georga Philippa Telemanna (TWV 51: F1) a Koncert c mol Antonia Vivaldiho (RV 441). Program doplnia ďalšie skladby v podaní Solamente naturali a jeho umeleckého vedúceho, huslistu Miloša Valenta. Názov súboru v preklade znamená „iba prirodzenosť“, pričom práve spontánnosť, prirodzenosť, intuícia a hľadanie širších súvislostí sú umeleckým krédom členov súboru pri oživovaní „starej hudby“.

Zmena programu vyhradená.

Vstupenky