Gidon Kremer
& Kremerata Baltica

16. 7., 20:00, Slovenský rozhlas

Gidon Kremer / husle
Georgijs Osokins / klavír
Kremerata Baltica

Jeden z najslávnejších svetových huslistov súčasnosti, ikona sólovej aj komornej hudby, ktorý pre súčasnú husľovú tvorbu urobil azda viac ako ktokoľvek iný, človek s pohnutým osudom a úžasnou hudobnou kariérou. Lotyšský huslista Gidon Kremer príde do Bratislavy so svojím orchestrom Kremerata Baltica a s programom, ktorý bude bezpochyby mimoriadnou hudobnou lahôdkou. V prvej polovici koncertu zaznie Haydnov Koncert pre husle, klavír a sláčikový orchester, ktorého jednoduchosť a odľahčenú zvukovosť vystrieda Ligetiho Sláčikové kvarteto č. 1 s podtitulom „Métamorphoses nocturnes“ (v úprave pre sláčikový orchester), skladba napísaná v roku 1954, plná zemitej zvukovosti a dramatickosti. Druhá polovica koncertu prinesie sériu kompozícií rôznych autorov a autoriek (Raminta Šerkšnytė, Georgijs Osokins, Victor Kissine, Alexander Raskatov a Leonid Desjatnikov) s názvom Eine (andere) Winterreise (Jedna (iná) Zimná cesta), ktoré vznikli pri príležitosti 25. výročia založenia súboru Kremerata Baltica (zal. v roku 1997) priamo na objednávku Gidona Kremera. Vznik diela inšpiroval rovnomenný Schubertov piesňový cyklus a výsledný opus je zaujímavou mozaikou kratších skladieb vystavaných na kontraste novej zvukovosti a objavnosti „inej“ Zimnej cesty, ktoré sú prerušované fragmentmi zo Schubertovho diela Päť menuetov a šesť trií D.89 v úprave pre sláčikový orchester.

Program

Haydn: Koncert pre husle, klavír a orchester č. 6 F dur 
Ligeti: Sláčikové kvarteto č. 1 „Métamorphoses nocturnes"
(úprava pre sláčikový orchester: András Keller)
* * * 
Eine (andere) Winterreise / Jedna (iná) Zimná cesta
cyklus skladieb inšpirovaných piesňovým cyklom Zimná cesta Franza Schuberta, iniciovaný Gidonom Kremerom pri príležitosti 25. výročia založenia súboru Kremerata Baltica

Šerkšnytė: Winternacht pre husle a sláčikový orchester
Raskatov:
Schubert Idillio pre husle, perkusie a sláčikový orchester
Kissine: Frühlingstraum pre husle a sláčikový orchester
Osokins: Auf dem Flusse pre husle a sláčikový orchester
Desyatnikov: Wie der (alte) Leiermann… pre husle a sláčikový orchester

Medzi jednotlivými skladbami zaznejú fragmenty zo Schubertovho diela Päť menuetov a šesť trií D.89 v úprave pre sláčikový orchester.

___

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.

Vstupenky