Harvanová & Stoyanov

12. 8., 17:00, Sad Janka Kráľa

Hudobné záhrady #7

Lucia Harvanová / husle
Kiril Stoyanov / bicie nástroje

Slovenská huslistka Lucia Harvanová študovala hru na husliach na Musik und Kunst Privatuniversität vo Viedni v triede svetoznámeho huslistu Juliana Rachlina; bulharský hudobník Kiril Stoyanov študoval hru na bicích nástrojoch na Universität Mozarteum v Salzburgu u významného umelca Petra Sadla. Ich umelecké cesty sa spojili v Bratislave, kde sa zoznámili ako kolegovia v Slovenskej filharmónii a spoločná vášeň pre komornú hru vyústila do vzniku netradičného dua huslí a bicích nástrojov. Kiril Stoyanov v rámci tohto komorného zoskupenia hrá najmä na melodické bicie nástroje ako je marimba, vibrafón či xylofón. V kombinácii so sólovým melodickým nástrojom v podobe huslí sú tieto nástroje prekvapivo rovnocenným komorným partnerom a zároveň sa v mnohých kompozíciách presadzujú aj ako virtuózne nástroje s neopakovateľnými zvukovými kvalitami. Spojenie huslí a bicích nástrojov je aj napriek atraktívnej zvukovej kombinácii z hľadiska podobných zoskupení vo svete veľmi ojedinelé a pre takéto hudobné zoskupenie takmer neexistuje originálna hudobná tvorba. Obaja interpreti tak hľadajú možnosti najmä vo vlastných úpravách už existujúcich diel klasickej hudby, prípadne siahajú po ojedinelých nových dielach pre túto nástrojovú kombináciu. V rámci koncertu na festivale Viva Musica! predstavia diela Johanna Sebastiana Bacha, Astora Piazzollu, Bélu Bartóka, ale aj menej známu tvorbu Petra Hristoskova či Richarda Galliana.

Program

Bach: Suita d mol (Sarabanda & Gigue)
Bach: Suita pre violončelo č. 1 G dur (úprava pre marimbu)
Händel / Halvorsen: Passacaglia
Piazzolla: Libertango
Piazzolla: Ave Maria (Tanti anni prima)
Piazzolla: Yo soy María (María de Buenos Aires)
Bartók: 44 duet pre dvoje huslí (výber v úprave pre husle a marimbu)
Rajter: Rondo romantico per violino e pianoforte (v úprave pre husle a marimbu)
Galliano: Pour Claude
Reifeneder: Crossover
Hristoskov: Malka Toccata

___

Koncert sa koná v rámci série Hudobné záhrady. 
Vstup voľný.

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.

Vstup voľný