vivamusica logo

27. 7. – 19:00
Záhrada Domu Albrechtovcov

Hledíková & Matejča

Malebný dom rodiny Albrechtovcov a jeho záhrada sú významným miestom v hudobnom živote Bratislavy. Pre generácie umelcov sa stali symbolom priestoru s nezameniteľným genius loci naplneným láskou k hudbe a k domácemu muzicírovaniu. Albrechtovská záhrada privíta v rámci festivalu Viva Musica! dvojicu mladých huslistov Teréziu Hledíkovú a Daniela Matejču. Terézia Hledíková momentálne študuje na Hudobnej akadémii múzických umení v Prahe a profiluje sa ako sólistka, komorná aj orchestrálna hráčka. Odohrala množstvo koncertov v Českej republike, Poľsku, Nemecku, Taliansku, Francúzsku, Rakúsku či Luxembursku a zúčastnila sa niekoľkých celoslovenských i medzinárodných súťaží, kde získala popredné umiestnenia. V roku 2018 vystúpila ako sólistka na festivale Václava Hudečka Svátky hudby v Praze a v rámci platformy Majstrovské kurzy svetových husľových virtuózov si v Bratislave zahrala po boku svetoznámej Midori Goto. Daniel Matejča patrí k výrazným českým huslistom nastupujúcej mladej generácie. Je laureátom niekoľkých súťaží, napríklad Kocianovej medzinárodnej súťaže či súťaže Georga Philipa Telemana v Poznani. Získal tiež druhé miesto na medzinárodnej súťaži Concertino Praga či prvú cenu na súťaži Eurovision Young Musicians v Montpellier. Koncertoval vo Francúzsku, Taliansku, Poľsku Nemecku, Singapure či Japonsku. Obaja mladí sólisti vystúpia spolu s komorným orchestrom Sinfonietta Bratislava pod vedením huslistu Pavla Bogacza ml..

Vstupenky