Aurum Quartet

5. 8., 17:00, Moyzesova sieň (Moyzes Hall), Vajanského nábrežie

[ Please, scroll down for the English version ]

!!! POZOR, ZMENA MIESTA KONANIA DNEŠNÉHO KONCERTU !!!
Z dôvodu nepriaznivej predpovede počasia presúvame dnešný koncert do Moyzesovej siene na Vajanského nábreží. Ďakujeme za
pochopenie.

Hudobné záhrady #6

Albín Blaho / 1. klarinet
Šimon Štímel / 2. klarinet
Martina Lišková / 3. klarinet
Jozef Eliáš / basklarinet

Koncert klarinetového kvarteta Aurum Quartet ponúkne jedinečný hudobný zážitok spojený s možnosťou bližšie sa zoznámiť s klarinetom ako nástrojom so špecifickým a zvukovo bohatým svetom. Zoskupenie vzniklo na pôde Konzervatória v Bratislave a jeho členmi sú absolventi a pedagógovia tejto inštitúcie. Kvarteto účinkuje v zložení Albín Blaho (1. klarinet), Šimon Štímel (2. klarinet), Martina Lišková (3. klarinet) a Jozef Eliáš (basklarinet). Členovia kvarteta sú zároveň aj členmi ďalších umeleckých telies – Slovenskej filharmónie, Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu a Orchestra Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Súbor sa od svojho vzniku v roku 2020 predstavil na množstve koncertov doma i v zahraničí. Medzi najvýznamnejšie zahraničné spolupráce patrí novoročný koncert Slovenského inštitútu v Berlíne, koncert na medzinárodnom festivale Terras Sem Sombra v Portugalsku, koncert na Slovenskom inštitúte vo Viedni či umelecké turné v Kuvajte. V roku 2021 vydal Aurum Quartet debutové CD s názvom Ouverture, na ktorom predstavil rôzne skladby klasickej hudby v zvukovo netypickej, ale o to zaujímavejšej úprave pre klarinetové kvarteto. Medzi ďalšie dôležité umelecké aktivity kvarteta patrí aj uvádzanie skladieb súčasných autorov. V naštudovaní tohto zoskupenia zazneli premiéry diel skladateľov Ľuboša Bernátha, Mariána Zavarského či Aleksandry Gudkovej. 

Program

Zeljenka: Kvartettino semplice (obnovená premiéra)
Ilievsky: Letná hudba (premiéra)
Kovács: Shalem Aleichem Rov Feidman
János: Négy romantikus játék
Piazzolla: Histoire du Tango (arr. B. Edwards)
Gershwin: Rapsódia v modrom (arr. I. Dobrinescu)

Koncert sa koná v rámci cyklu Hudobné záhrady.
Vstup voľný (do naplnenia kapacity priestoru).

___

Aurum Quartet je jediným klarinetovým kvartetom zo Slovenska. Teleso vzniklo na pôde Konzervatória v Bratislave a jeho členmi sú dnes absolventi a pedagógovia tejto inštitúcie. Kvarteto sa skladá z hudobníkov/členov bratislavských orchestrov – Slovenskej filharmónie, Symfonického orchestra Slovenského Rozhlasu a Orchestra Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. V roku 2021 vydalo svoje debutové CD s názvom Ouverture, na ktorom sa nachádzajú skladby klasickej hudby v úpravách pre klarinetové kvarteto. Aurum Quartet pravidelne uvádza diela súčasných autorov. V ich naštudovaní odzneli premiéry skladieb Ľuboša Bernátha, Mariána Závarského, Aleksandry Gudkovej a ď. Od svojho vzniku (2020) súbor účinkoval na množstve koncertov doma i v zahraničí. Medzi najvýznamnejšie zahraničné spolupráce patrí novoročný koncert Slovenského inštitútu v Berlíne, koncert na medzinárodnom festivale Terras Sem Sombra v Portugalsku, koncert na Slovenskom inštitúte vo Viedni, ako aj turné v Kuvajte.


!!! CHANGE OF VENUE !!! 
Dear all, we’re sorry to inform you, that due to the unfavorable weather forecast today’s concert of Aurum Quartet takes place in the Moyzes Hall (Comenius University, Vajanského nábrežie).

Musical Gardens #6

Albín Blaho / clarinet
Šimon Štímel / clarinet 
Martina Lišková / clarinet 
Jozef Eliáš / bass clarinet

A concert by the clarinet quartet Aurum Quartet offers a special musical experience, together with an opportunity to make closer acquaintance with the clarinet, as an instrument with its own specific and richly sonorous world. This grouping came into being at the Conservatory in Bratislava, and its members are graduates and teachers at that institution. Making up the quartet are Albín Blaho (1st clarinet), Šimon Štímel (2nd clarinet), Martina Lišková (3rd clarinet) and Jozef Eliáš (bass clarinet). The quartet members are concurrently members of other musical bodies: Slovak Philharmonic, Slovak Radio Symphony Orchestra, and the Orchestra of the Slovak Ministry of the Interior. Since its formation in 2020, the ensemble has performed at many concerts at home and abroad. Among its most notable appearances abroad are the New Year concert of the Slovak Institute in Berlin, a concert at the international festival Terras Sem Sombra in Portugal, a concert at the Slovak Institute in Vienna, and an artistic tour in Kuwait. In 2021 Aurum Quartet released its debut CD entitled Ouverture, where it presented various classical compositions in an arrangement (untypical as regards sound, but all the more interesting) for clarinet quartet. Among other important activities of the quartet, there is also the performance of pieces by contemporary authors. Works by the composers Ľuboš Bernáth, Marián Zavarský and Aleksandra Gudková have been studied and performed in premiere by this ensemble.

Programme

Zeljenka: Kvartettino semplice (premiere)
Ilievsky: Summer Music (premiere)
Kovács: Shalem Aleichem Rov Feidman
János: Négy romantikus játék
Piazzolla: Histoire du Tango (arr. B. Edwards)
Gershwin: Rhapsody in Blue (arr. I. Dobrinescu)

The concert is held within the Musical Gardens series. 
Admission to the concert is free
(until the space has full capacity).

___

Aurum Quartet is the only clarinet quartet in Slovakia. The quartet was founded in 2020 by the students and teachers from the Conservatory in Bratislava. The members are versatile musicians, and they are also part of various Slovak ensembles and orchestras such as Slovak Philharmonic, Slovak Radio Symphony Orchestra, Orchestra of the Ministry of Interior of the Slovak Republic. In 2021 they have released their debut album called Ouverture. Aurum Quartet is very keen to collaborate with contemporary composers. They premiered compositions by Ľuboš Bernáth, Marián Zavarský, Aleksandra Gudková and others. Since its foundation they had various opportunities to perform in various concerts in Slovakia and abroad. Apart from the concert activities they also teach masterclasses, and some members teach at the Conservatory in Bratislava.

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.
We reserve the right to change the programme and performers.

Vstup voľný