Cello Appassionato

8. 7., 17:00, Záhrada Domu Albrechtovcov (The garden of the Albrecht House)

[ Please, scroll down for the English version ]

Hudobné záhrady #2

Katarína Zajacová / violončelo
Branislav Bielik / violončelo

Violončelisti Katarína Zajacová a Branislav Bielik pôsobia v orchestri Opery Slovenského národného divadla, ale okrem orchestrálnej hry sa obaja intenzívne venujú aj komornej hre v rôznych zoskupeniach. Práve spoločné umelecké zanietenie inšpirovalo oboch interpretov k založeniu violončelového dua Cello Appassionato, v rámci ktorého sa venujú predovšetkým interpretácii bohatej pôvodnej literatúry pre toto zoskupenie. Rôznorodosť a zvukovú podmanivosť týchto diel predstavia aj v rámci koncertu v Záhrade Domu Albrechtovcov: zaznie Dueto G dur Josepha Haydna, ktoré tento velikán hudobného klasicizmu skomponoval počas svojho pôsobenia v blízkej Esterháze, Offenbachovo Dueto pre dve violončelá, či diela menej známych majstrov ako Divertimento talianskeho skladateľa Giacoba Cervetta alebo Sonáta pre dve violončeláfrancúzskeho barokového skladateľa Jeana-Baptista Barrièra. Dramaturgia koncertu prinesie aj zaujímavé prekvapenie v podobe diel dvoch slovenských autorov, predstaviteľov avantgardnej generácie. Vypočujeme si tak na staré hudobné techniky nadväzujúcu Suitu D dur Ladislava Kupkoviča z roku 1988, ktorú napísal po svojej emigrácii z bývalého Československa, ale aj Dva kusy pre dve violončelá skladateľa Ilju Zeljenku z konca deväťdesiatych rokov, ktoré prekvapia bohatou metro-rytmickou štruktúrou a originálnym kompozičným jazykom.

Program

Cervetto: Divertimento I
Haydn: Duo pre dve violončelá in G, Hob.XII:1
Kupkovič: Suita D dur pre dve violončelá
Barrière: Sonáta pre dve violončelá č. 10 G dur
Zeljenka: Zwei Stücke für zwei Violoncelli 
Offenbach: Duo pre dve violončelá č. 2, op. 53

Koncert sa koná v rámci série Hudobné záhrady.
Vstup voľný (do naplnenia kapacity priestoru).

___

Katarína Zajacová a Branislav Bielik pôsobia v orchestri Opery Slovenského národného divadla, zároveň sa však obaja intenzívne venujú komornej hre v rôznych telesách. Spoločné umelecké zanietenie inšpirovalo interpretov k založeniu violončelového dua. Venujú sa predovšetkým interpretácii bohatej pôvodnej literatúry pre toto zoskupenie. 

Katarína Zajacová študovala hru na violončele na Konzervatóriu v Žiline v triede Květy Glasnákovej. V štúdiu pokračovala na VŠMU v Bratislave pod vedením Jána Slávika, kde jej bola za študijné výsledky udelená Cena rektora. Svoje vzdelanie zavŕšila doktorandským štúdiom v triede Eugena Procháca v roku 2010. Absolvovala viaceré medzinárodné interpretačné kurzy pod vedením pedagógov ako J. Podhoranský, P. Prause (Talichovo kvarteto), D. Sella (Izrael), D. Veis (AMU Praha), M. Kliegel (Nemecko). Počas štúdií zaznamenala úspechy na viacerých medzinárodných súťažiach. Počas svojej koncertnej činnosti vystúpila na mnohých sólových recitáloch (Budapešť, Antverpy, Brusel, Trenčín, Bratislava a ď.). Ako sólistka uviedla koncerty E. Lala, R. Schumanna, P. I. Čajkovského, E. Elgara, C. Saint-Saёnsa. K jej umeleckým aktivitám patrí aj komorná hra. Pravidelne účinkuje na mnohých slovenských festivaloch a prehliadkach (Hudba Modre, Pod diamantovou klenbou, festival Petra Michalicu v Kremnici, Melos-Étos, Nová slovenská hudba, Epoché, Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci, Konvergencie a ď.). S klavírnym triom Istropolis absolvovala množstvo koncertov doma i v zahraničí. Trio premiérovo uviedlo viacero diel slovenských skladateľov. K jej dlhodobým aktivitám patrí aj účinkovanie v komornom orchestri Hilaris, kde pôsobí ako prvá violončelistka. S orchestrom spolupracuje na mnohých úspešných projektoch doma aj v zahraničí. Katarína Zajacová je zakladajúcou členkou Ensemble Varietas aj dua Cello Appassionato. Od roku 2013 pôsobí ako koncertná majsterka violončiel v orchestri Opery SND.

Branislav Bielik pochádza z Banskej Bystrice, z hudobníckej rodiny. Hre na violončele sa začal venovať ako šesťročný́ na ZUŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici, kde získal aj prvé ocenenia na interpretačných súťažiach. V roku 2003 nastúpil na Konzervatórium J. L. Bellu v Banskej Bystrici, kde študoval hru na violončele v triede Jany Ambrogetti a Daniely Szeghӧ, a komornú hru v triede Jana Juříka, zakladajúceho člena Trávničkovho kvarteta. V roku 2007 sa zúčastnil interpretačných kurzov pod vedením významného slovenského violončelistu Jozefa Podhoranského. Pod jeho vedením pokračoval v štúdiu na Akadémii umení v Banskej Bystrici a neskôr na VŠMU v Bratislave. Ako sólista spolupracoval so Štátnym komorným orchestrom Žilina, s orchestrom Camerata Novisoliensis a s orchestrom Štátnej opery v Banskej Bystrici. Bol členom viacerých komorných zoskupení ako napríklad OneToThree Quartet, BeatOhWhen Quartet, Nové Trávničkovo kvarteto, Sentimento Quartet, Tangazzo, Camerata Tango, EnsembleSpectrum. Je zakladajúcim členom sláčikového kvarteta Spectrum Quartett, s ktorým absolvoval množstvo koncertov na rôznych festivaloch a prehliadkach (Orfeus, AsynChronie, Radio-Head Awards, Pohoda, Grape a ď). Spolu s kvartetom sa zaslúžil o premiérové uvedenie diel mnohých súčasných skladateľov. Vďaka širokospektrálnemu zameraniu svojich členov má Spectrum Quartett multižánrový záber. Branislav Bielik je v súčasnosti členom orchestra Opery SND.


Musical Gardens #2

Katarína Zajacová / cello
Branislav Bielik / cello

The cellists Katarína Zajacová and Branislav Bielik perform in the orchestra of the Slovak National Theatre Opera, but besides orchestral playing they are both intensively engaged in chamber playing in a variety of groupings. Their shared artistic enthusiasm inspired these two performers to establish the cello duo Cello Appassionato, where they devote themselves principally to performing the rich original literature for this combination. They will demonstrate the diversity and captivating sound of these works in concert in the Garden of the Albrecht House: Duet in G Major by Joseph Haydn, which this giant of musical classicism composed during his engagement in nearby Esterháza; Offenbach’s Duet for Two Cellos; and works by less well-known masters including Divertimento by the Italian composer Giacobo Cervetto and Sonata for Two Cellos by the French Baroque composer Jean-Baptiste Barrière. The dramaturgy of the concert also includes an interesting surprise, in the form of works by two Slovak authors, members of the avantgarde generation. We will listen, then, to Suite in D Major by Ladislav Kupkovič from 1988, which he wrote as an emigrant from former Czechoslovakia, and also to Two Pieces for Two Cellos by Ilja Zeljenka from the late 1990s, which surprise one by their rich metro-rhythmic structure and original compositional language. 

Program

Cervetto: Divertimento I
Haydn: Duett in G, Hob.XII:1
Kupkovič: Suite in D Major for two violoncelli
Barrière: Sonata for two violoncelli No. 10 in G Major
Zeljenka: Zwei Stücke für zwei Violoncelli 
Offenbach: Duett for two violoncelli No. 2, Op. 53

The concert is held within the Musical Gardens series.
Admission to the concert is free (until the space has full capacity).

___

Katarína Zajacová is renowned Slovakian cellist. As a soloist she has played concertos by Robert Schumann, Edward Elgar, Édouard Lala, and Camile Saint-Saëns among others. Katarína is a keen chamber music player and founder of Ensemble Varietas, Cello Appassionato and since 2013 she has been appointed as a principal cellist in the Orchestra of the Opera of the Slovak National Theatre. She regularly performs with various Slovak ensembles in festivals such as Hudba Modre, Music under the Diamond Vault in Kremnica, New Slovak Music, Konvergencie. She is a member of piano trio Istropolis with which they perform music by contemporary Slovak composers. She is also a principal cellist in Hilaris chamber orchestra. Katarína Zajacová attended masterclasses with cellists such as Jozef Podhoranský, Petr Prause, David Sella, Daniel Veis, Maria Kliegel. She studied cello at the Conservatory in Žilina under Květa Glasnáková and continued her studies in the Academy of Music and Performing Arts in Bratislava under Ján Slávik, where she also pursued her ArtD under the supervision of Eugen Prochác. During her studies he has succeeded in many competitions as a soloist and chamber player.

Branislav Bielik was born in Banská Bystrica into a musical family. As a soloist he collaborated with Slovak Sinfonietta Žilina, Camerata Novisoliensis, and Orchestra of the State Opera in Banská Bystrica. He is a member of various chamber ensembles such as OneToThree Quartet, BeatOhWhen Quartet, New Trávniček Quartet, Sentimento Quartet, Tangazzo, Camerata Tango and EnsembleSpectrum. Branislav Bielik is the co-founder of the string quartet Spectrum Quartett. The quartet has premiered many pieces by contemporary composers and has performed in festivals such as Orfeus, AsynChronie, Radio-Head Awards, Pohoda, Grape and others. He is currently a member of the Orchestra of the Opera of the Slovak National Theatre. During his studies he has succeeded in many competitions as a soloist and chamber player. He started playing the cello at the age of 6. In 2003 he studied at the Conservatory of J. L. Bella in Banská Bystrica under Jana Ambrogetti and Daniela Szeghö and chamber music under Jan Juřík. In 2012 he graduated from the Academy of Performing Arts in Bratislava where he studied under renowned cellist Jozef Podhoranský.

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.
We reserve the right to change the programme and performers.

Vstup voľný