Gidon Kremer
& Kremerata Baltica

16. 7., 20:00, Slovenský rozhlas (Slovak Radio)

[ Please, scroll down for the English version ]

Gidon Kremer / husle
Georgijs Osokins / klavír
Kremerata Baltica

Jeden z najslávnejších svetových huslistov súčasnosti, ikona sólovej aj komornej hudby, ktorý pre súčasnú husľovú tvorbu urobil azda viac ako ktokoľvek iný, človek s pohnutým osudom a úžasnou hudobnou kariérou. Lotyšský huslista Gidon Kremer príde do Bratislavy so svojím orchestrom Kremerata Baltica a s programom, ktorý bude bezpochyby mimoriadnou hudobnou lahôdkou. V prvej polovici koncertu zaznie Haydnov Koncert pre husle, klavír a sláčikový orchester, ktorého jednoduchosť a odľahčenú zvukovosť vystrieda Ligetiho Sláčikové kvarteto č. 1 s podtitulom „Métamorphoses nocturnes“ (v úprave pre sláčikový orchester), skladba napísaná v roku 1954, plná zemitej zvukovosti a dramatickosti. Druhá polovica koncertu prinesie sériu kompozícií rôznych autorov a autoriek (Raminta Šerkšnytė, Georgijs Osokins, Victor Kissine, Alexander Raskatov a Leonid Desjatnikov) s názvom Eine (andere) Winterreise (Jedna (iná) Zimná cesta), ktoré vznikli pri príležitosti 25. výročia založenia súboru Kremerata Baltica (zal. v roku 1997) priamo na objednávku Gidona Kremera. Vznik diela inšpiroval rovnomenný Schubertov piesňový cyklus a výsledný opus je zaujímavou mozaikou kratších skladieb vystavaných na kontraste novej zvukovosti a objavnosti „inej“ Zimnej cesty, ktoré sú prerušované fragmentmi zo Schubertovho diela Päť menuetov a šesť trií D.89 v úprave pre sláčikový orchester.

Program

Haydn: Koncert pre husle, klavír a orchester č. 6 F dur 
Ligeti: Sláčikové kvarteto č. 1 „Métamorphoses nocturnes" 
(úprava pre sláčikový orchester: András Keller)
* * * 
Eine (andere) Winterreise / Jedna (iná) Zimná cesta
cyklus skladieb inšpirovaných piesňovým cyklom Zimná cesta Franza Schuberta, iniciovaný Gidonom Kremerom pri príležitosti 25. výročia založenia súboru Kremerata Baltica

Šerkšnytė: Winternacht pre husle a sláčikový orchester
Raskatov:
 Schubert Idillio pre husle, perkusie a sláčikový orchester
Kissine: Frühlingstraum pre husle a sláčikový orchester
Osokins: Auf dem Flusse pre husle a sláčikový orchester
Desjatnikov: Wie der (alte) Leiermann… pre husle a sláčikový orchester

Medzi jednotlivými skladbami zaznejú fragmenty zo Schubertovho diela Päť menuetov a šesť trií D.89 v úprave pre sláčikový orchester.

___

Gidon Kremer, známy svojou nekompromisnou umeleckou filozofiou, patrí k najvýznamnejším a najoriginálnejším umelcom svojej generácie. Jeho repertoár obsahuje štandardné diela klasickej hudobnej literatúry, ale tiež tvorbu renomovaných skladateľov 20. a 21. storočia. Kremer premiérovo uviedol diela viacerých súčasných autoriek a autorov, pričom mnohé z nich mu boli priamo aj venované. Jeho meno sa spája so skladateľmi ako Alfred Schnittke, Arvo Pärt, Giya Kancheli, Sofia Gubaidulina, Valentin Silverstrov, Luigi Nono, Edison Denisov, Airbert Reimann, Pēteris Vasks, John Adams, Victor Kissine, Michael Nyman, Philip Glass, Leonid Desjatnikov či Astor Piazzolla. Je treba povedať, že zrejme žiaden sólista s podobnou medzinárodnou reputáciou neurobil pre podporu súčasnej tvorby pre husle viac ako práve Kremer. Gidon Kremer nahral viac ako 200 albumov, z ktorých mnohé získali prestížne medzinárodné ocenenia. Je držiteľom viacerých významných ocenení a vyznamenaní (Ernst von Siemes Musikpreis, Bundesverdienstkreuz, Triumph, Unesco, Una Vita Nella Musica – cena Arthura Rubinsteina a ď.). V roku 2016 mu bola udelená cena Praemium Imperiale, ktorá je považovaná za „Nobelovu cenu“ v oblasti hudby. V roku 1997 založil komorný orchester Kremerata Baltica, ktorý tvoria mladí umelci z pobaltských štátov. Orchester pravidelne vystupuje po celom svete a nahral viac ako 30 albumov pre spoločnosti Nonesuch, Deutsche Grammophon a ECM. Pri príležitosti 20. výročia založenia súbor v rokoch 2016/2017 absolvoval turné po Blízkom východe, Severnej Amerike, Európe a Ázii. Neúnavná snaha Gidona Kremera objavovať dielo skladateľa Mieczysława Weinberga vyústila do vydania viacerých nahrávok Weinbergovej orchestrálnej aj komornej hudby pod hlavičkou viacerých vydavateľstiev (Deutsche Grammophon, Accentus Music, ECM).

Georgijs Osokins si získal medzinárodnú pozornosť účasťou na Chopinovej súťaži v roku 2015 (ako 19-ročný), kde boli jeho interpretačné výkony hodnotené buď superlatívmi, alebo viedli ku kontroverzii. Bol jasným favoritom publika a zároveň najdiskutovanejším súťažiacim, odbornou kritikou označený za „výnimočného a nepredvídateľného“ zároveň. Koncertoval v Poľsku, Švajčiarsku, Rakúsku, Nemecku, Rusku, Japonsku, Spojených štátoch, Kanade, Írsku a Spojenom kráľovstve. Britské vydavateľstvo Piano Classics vydalo jeho debutový CD album so Chopinovými neskorými dielami, ktorý získal výborné hodnotenia vo významných kanadských, nemeckých a francúzskych hudobných časopisoch. V roku 2019 Osokins účinkoval okrem iného na Klavier-Festival Ruhr, Laeiszhalle v Hamburgu, v Elbphilharmonie v Hamburgu, na festivale v Lockenhause, v Onkagudo Hall v Japonsku a Tongyeong Hall v Južnej Kórei. Spolu s Lucasom Debargueom sa Georgijs Osokins stal prvým stálym hosťujúcim umelcom orchestra Kremerata Baltica. Georgijs Osokins pochádza z hudobníckej rodiny. Hru na klavíri začal študovať pod vedením svojho otca Sergejsa Osokinsa, významného učiteľa a klaviristu v Lotyšsku. V štúdiu pokračoval na Juilliard School of Music pod vedením Sergeia Babayana a neskôr sa vrátil do Európy študovať u Georga Friedricha Schencka v Nemecku. Absolvoval súkromné hodiny u Valeryho Afanassieva, Sira Andràsa Schiffa, Dmitrija Bashkirova a Olega Maisenberga. Medzi jeho úspechy patrí získanie prvých cien na 9. Medzinárodnej moskovskej súťaži Fredericka Chopina pre mladých klaviristov (2014) a 9. Medzinárodnej súťaži Alexandra Skrjabina v Paríži (2009). Získal tiež prvú cenu na Manhattan International Music Competition v roku 2018 (New York, USA). Georgijs Osokins je držiteľom Grand Music Award, čo je najvyššie hudobné ocenenie v Lotyšsku, a stal sa zároveň najmladším držiteľom v histórii tohto ocenenia. V novembri 2018 získal štátne vyznamenanie Krzyż Zasługi (strieborný stupeň), ktoré udeľuje prezident Poľskej republiky. Georgijs hrá na vlastnej klavírnej stoličke vyrobenej na mieru spoločnosťou Fazioli.

Komorný orchester Kremerata Baltica, ktorý v roku 1997 založil huslista Gidon Kremer, je považovaný za jeden z najvýznamnejších medzinárodných súborov v Európe. Maestro Kremer si zámerne vybral mladých, nadšených hudobníkov, aby odvrátili obávanú „orchestritídu“, ktorá sužuje mnohých profesionálnych orchestrálnych hráčov. Pre umelecký profil Kremeraty je zásadný najmä originálny prístup k dramaturgii, ktorý často presahuje rámec mainstreamu. Súbor uviedol svetové premiéry diel autorov ako Arvo Pärt, Giya Kancheli, Pēteris Vasks, Leonid Desjatnikov či Alexander Raskatov. V posledných rokoch sa orchester špeciálne zameriava na tvorbu Mieczysława Weinberga. Nahral všetky jeho komorné symfónie a klavírne kvinteto (v úprave pre orchester). Súbor Kremerata Baltica od svojho založenia účinkoval vo viac ako päťdesiatich krajinách a odohral viac ako tisícpäťsto koncertov. Široký a starostlivo vyberaný repertoár telesa je prezentovaný aj na početných a oceňovaných nahrávkach. Nahrávka diel Mieczysława Weinberga pod hlavičkou vydavateľstva ECM bola nominovaná na cenu Grammy za rok 2015. Nahrávka Šostakovičových klavírnych koncertov s Annou Vinnitskou získala ocenenie ECHO Klassik za rok 2016. Nahrávka Weinbergových symfónií č. 2 a č. 21 v spolupráci so Symfonickým orchestrom mesta Birmingham pod taktovkou Mirgy Gražinytė-Tyla získala ocenenie Gramophone Award v roku 2020. Kremerata Baltica a Gidon Kremer sú držiteľmi ceny Praemium Imperiale za medzinárodné úspechy a globálny prínos v oblasti hudby. Orchester Kremerata Baltica je zároveň platformou na zdieľanie bohatých umeleckých skúseností Gidona Kremera s novou generáciou a zviditeľňovanie hudobného a kultúrneho života v Pobaltí.


Gidon Kremer / violin
Georgijs Osokins / piano
Kremerata Baltica

One of the most world-renowned present-day violinists, an icon of solo and chamber music alike, an enthusiast and inspired performer of contemporary music, who has probably done more than any other for contemporary violin art, a man with an astonishing career in music. The Latvian violinist Gidon Kremer comes to Bratislava with his orchestra Kremerata Baltica and with a programme that will undoubtedly be an extraordinary musical delight. The first half of the concert will feature Haydn’s Concerto for Violin, Piano and String Orchestra, whose simplicity and relaxed sonority is followed by Ligeti’s String Quartet No. 1 subtitled Métamorphoses nocturnes (arranged for string orchestra), a work written in 1954, full of earthy sonorousness and drama. The second half of the concert will present a series of compositions by a variety of artists (Raminta Serksnyte, Georgijs Osokins, Victor Kissine, Alexander Raskatov and Leonid Desyatnikov) with the title Eine (andere) Winterreise (A(nother) Winter Journey), which were produced on the occasion of the 25th anniversary of the foundation of Kremerata Baltica (est. 1997) on commission from Gidon Kremer. The creation of the work was inspired by the eponymous Schubert song cycle, and the ensuing opus is an interesting mosaic of shorter pieces built on the contrast of new sonority and the inventiveness of an “other” Winter Journey, and interspersed with fragments of Schubert’s Five Minuets and Six Trios D.89 arranged for string orchestra.

Programme

Haydn: Concerto for Violin, Piano and Orchestra, No. 6 in F Major 
Ligeti: String Quartet No. 1 „Métamorphoses nocturnes" (arr. András Keller)
* * * 
Eine (andere) Winterreise / A(nother) Winter Journey
after Franz Schubert - a series of compositions initiated by Gidon Kremer dedicated to the 25th anniversary of Kremerata Baltica (est. 1997)

Šerkšnytė: Winternacht for Violin and String Orchestra
Raskatov:
 Schubert Idillio for Violin, Percussions and String Orchestra
Kissine: Frühlingstraum for Violin and String Orchestra
Osokins: Auf dem Flusse for Violin and String Orchestra
Desyatnikov: Wie der (alte) Leiermann… for Violin and String Orchestra

In between these pieces fragments from Franz Schubert’s Minuets D.89 can be heard.

___

Driven by his strikingly uncompromising artistic philosophy, Gidon Kremer has established a worldwide reputation as one of his generation’s most original and compelling artists. His repertoire encompasses standard classical scores and music by leading twentieth and twenty-first century composers. He has championed the works of Russian and Eastern European composers and performed many important new compositions, several of which have been dedicated to him. His name is closely associated with such composers as Alfred Schnittke, Arvo Pärt, Giya Kancheli, Sofia Gubaidulina, Valentin Silvestrov, Luigi Nono, Edison Denisov, Aribert Reimann, Pēteris Vasks, John Adams, Victor Kissine, Michael Nyman, Philip Glass, Leonid Desyatnikov and Astor Piazzolla, whose works he performs in ways that respect tradition while being fully alive to their freshness and originality. It is fair to say that no other soloist of comparable international stature has done more to promote the cause of contemporary composers and new music for violin. Gidon Kremer has recorded over 200 albums, many of which have received prestigious international awards in recognition of their exceptional interpretative insights. His long list of honours and awards include the Ernst von Siemens Musikpreis, the Bundesverdienstkreuz, Moscow’s Triumph Prize, the Unesco Prize, and the Una Vita Nella Musica – Artur Rubinstein Prize. In 2016 Gidon Kremer has received a Praemium Imperiale prize that is widely considered to be the Nobel Prize of music. In 1997 Gidon Kremer founded the chamber orchestra Kremerata Baltica to foster outstanding young musicians from the Baltic States. The ensemble tours extensively and has recorded almost 30 albums for the Nonesuch, Deutsche Grammophon, ECM labels. In 2016/17 Kremerata Baltica was on landmark tours through Middle East, North America, Europe, and Asia to celebrate the orchestra’s 20th anniversary. His commitment to the “discovery” of the composer Mieczysław Weinberg, for which Kremer has rendered particularly outstanding services in recent years, should also be emphasized. Lately, Deutsche Grammophon, Accentus Music and ECM released highly acclaimed albums recorded by and with Gidon Kremer with orchestral and chamber music works by Weinberg.

Georgijs Osokins gained international attention through his participation at age of 19 in the 2015 Chopin Competition where his performances received either superlatives or led to controversy. He was a clear audience favourite and the most discussed competitor when he was dubbed by critics as “exceptional and unpredictable”. Even before the finals, he walked away with opportunities often reserved just for prize-winners as invitations for both – concerts and recordings. These included performances in Poland, Switzerland, Germany, Russia, Japan, the United States, Canada, Ireland, and the United Kingdom. UK’s label Piano Classics released his debut CD album of Chopin’s late works, which received rave reviews from important Canadian, German, and French music magazines. In 2019 Osokins performed at Klavier-Festival Ruhr, Laeiszhalle in Hamburg, International Piano Series in Bern, at the Elbphilharmonie in Hamburg, Lockenhaus Festival, Onkagudo Hall in Japan, and Tongyeong Hall in South Korea among others. In 2020 German label Accentus released the first chamber music album of Georgijs alongside Gidon Kremer containing trios of Chopin and Beethoven. Alongside with Lucas Debargue, Georgijs was announced the first permanent guest artist of Kremerata Baltica. Born into a family of predominantly pianists, Georgijs Osokins began his studies with his father, Sergejs Osokins. He studied at The Juilliard School of Music with Sergei Babayan and later returned to Europe to study under Georg Friedrich Schenck in Germany. Georgijs took private lessons from Valery Afanassiev, Sir Andràs Schiff, Dmitri Bashkirov and Oleg Maisenberg. His successes include winning top prizes in both the 9th International Moscow Frederick Chopin Competition for Young Pianists (2014) and the 9th Alexander Scriabin International Competition in Paris (2009). He also won First Prize at the Manhattan International Music Competition in 2018 (New York, USA). Georgijs Osokins has received the Latvian Grand Music Award, which is the highest honour in the music industry of Latvia, making him the youngest recipient in the history of the Awards. In November 2018 Georgijs received the Cross of Merit (Silver grade) awarded by the President of the Republic of Poland. Georgijs performs on his own bespoke piano bench made by Fazioli.

Founded in 1997 by renowned violinist Gidon Kremer, the Grammy-Award winning chamber orchestra Kremerata Baltica is considered to be one of Europe’s most prominent international ensembles. Maestro Kremer intentionally selected young, enthusiastic musicians to stave off the dreaded “orchestritis” that afflicts many professional orchestral players. Essential to Kremerata Baltica’s artistic personality is its creative approach to programming, which often ranges beyond the mainstream and has given rise to world premieres of works by composers such as Arvo Pärt, Giya Kancheli, Pēteris Vasks, Leonid Desyatnikov and Alexander Raskatov. In recent years, the orchestra has placed a special focus on Mieczysław Weinberg’s work, recording all of his chamber symphonies as well as the piano quintet (in orchestral setting). Since its establishment Kremerata Baltica has played in more than 50 countries, performing in 600 cities, and giving more than 1 500 concerts worldwide. The orchestra’s wide-ranging and carefully chosen repertoire is also showcased in its numerous and much-praised recordings. Its album of works by Mieczysław Weinberg on ECM was nominated for a 2015 Grammy Award, its recording of Shostakovich’s piano concertos with Anna Vinnitskaya won the ECHO Klassik 2016. The recording of Weinberg’s symphonies No. 2 and No. 21, a joined adventure with the City of Birmingham Symphony Orchestra and Mirga Gražinytė-Tyla, received a Gramophone Award in 2020. Kremerata Baltica as well as Gidon Kremer have been awarded the Praemium Imperiale for their international achievements and their role in enriching the global field of music. The Kremerata Baltica also serves as a medium to share Gidon Kremer’s rich artistic experience with the new generation and, at the same time, to promote and inspire the musical and cultural life of the Baltics. In 2022 the Orchestra has celebrated its 25th anniversary.

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.
We reserve the right to change the programme and performers.

Vstupenky