Radek Baborák & Orquestrina
Bernstein & Gershwin

17. 8., 20:00, Slovenský rozhlas (Slovak Radio)

[ Please, scroll down for the English version ]

Orquestrina
Václav Krahulík / klavír
Radek Baborák / lesný roh, dirigent

Podmanivé čaro americkej hudby vyrastajúcej z tradície jazzu a jeho spojenia s klasickou hudbou prinesie záverečný koncert 19. ročníka festivalu Viva Musica! s uvoľnenou americkou dramaturgiou. Do Bratislavy s ňou zavíta svetoznámy český hudobník, excelentný hráč na lesnom rohu, dlhoročný sólo hornista Berlínskej filharmónie a dirigent – Radek Baborák so svojím súborom Orquestrina. V ich podaní a v novej inštrumentácii zaznie neopakovateľná hudba Leonarda Bernsteina z muzikálu West Side Story, virtuózna predohra k operete Candide či jazzom ovplyvnená tvorba Georga Gershwina v podobe legendárnych diel ako Rapsódia v modromAmeričan v Paríži či Kubánska predohra. „S veľkou radosťou som opäť prijal pozvanie na festival Viva Musica! v Bratislave. Tentoraz prídem so svojím súborom Orquestrina, s ktorým zahráme najznámejšie posolstvo kultových amerických skladateľov 20. storočia Leonarda Bernsteina a Georgea Gershwina – v originálnych aranžmánoch Františka Šterbáka, ktoré mali premiéru v Berlínskej filharmónii, a ktoré sa nesporne tešia obľube publika na celom svete,“ uviedol ku koncertu Radek Baborák. 

Program

Bernstein: Candide, predohra
Gershwin: Kubánska predohra
Gershwin: Rapsódia v modrom 
* * * 
Gershwin: Američan v Paríži 
Bernstein: Symfonické tance z West Side Story

___

Hráč na lesnom rohu a dirigent Radek Baborák patrí medzi najvýraznejšie osobnosti v rámci medzinárodnej klasickej hudobnej scény. Od svojho sólového debutu v roku 1989 spolupracoval s mnohými svetovými orchestrami a dirigentmi. Po dlhoročnom pôsobení na poste sólového hornistu orchestra Berlínskej filharmónie a v rámci viacerých komorných zoskupení (Baborák Ensemble, Orquestrina, Horn Chorus, Afflatus Quintet) sa od roku 2008 paralelne venuje dirigovaniu. Jeho mentorom a vzorom je predovšetkým Daniel Barenboim, s ktorým účinkoval ako sólista a spolupracoval v rámci West-Eastern Divan Orchestra, Boulez Ensemble či na Barenboim-Said Academy v Berlíne. Impulzom k vykročeniu k dirigentskej dráhe bol záskok za Seiji Ozawu na koncertoch Mito Chamber Orchestra v rámci európskeho turné v roku 2008. Radek Baborák sa stal Ozawovým žiakom a ich spolupráca vyvrcholila pri jubilejnom 100. koncerte MCO, v rámci ktorého zazneli prvé dve časti Beethovenovej Symfónie č. 9 d mol „S ódou na radosť“ pod taktovkou Baboráka a zvyšné dve časti symfónie pod taktovkou Ozawu. Na podnet Radka Baboráka vznikol v roku 2011 festivalový orchester Česká Sinfonietta, ktorého je šéfdirigentom a od roku 2013 je zároveň aj umeleckým vedúcim Pražských komorných sólistov. V sezóne 2017/2018 sa stal hlavným hosťujúcim dirigentom Yamagata Symphony Orchestra. Radek Baborák spolupracuje s orchestrami Duisburger Philharmoniker, Das Symfonie Orchester Berlin, Thüringer Philharmonie, Rheinisches Philharmonie, Malaysian Philharmonic orchestra, Istanbul State Orchestra, Mozarteum Orchester Salzburg, Symfonický orchester Českého rozhlasu, Symfonický orchester Hlavného mesta Prahy FOK, Prague Philharmonia PKF a ď. Pravidelne účinkuje v Japonsku, kde viedol orchestre ako New Japan Philharmonic, Mito Chamber Orchestra, Tokyo Philharmonic, Nagoya Philharmonic, Kioi Sinfonietta. Ako dirigent/sólista vystúpil na medzinárodných festivaloch ako Maggio Musicale Fiorentino, Mozartwoche Salzurg, Pacific Music Festival, Martha Argerich Festival Beppu, Pražská jar, Dvořákova Praha, Smetanova Litomyšl. Spolupracoval so sólistami ako Martha Argerich, Yefim Bronfmann, Guy Braunstein, Julian Steckel, Saleem Aboud Ashkar, Marie-Piere Langlamet, Jana Boušková, Clara Dent, Janne Saksala, Dalibor Karvay, Jan Mráček, Richard Galliano a ď. Jeho repertoár je široký a zahŕňa tvorbu autorov od 17. storočia po súčasnosť. Vo svetovej premiére uviedol diela autorov J. G.Páleníček, M. Bok, L. Hurník, A. Březina, vlastnú skladbu l'Orangerie, N.V.P. 

Súbor Orquestrina tvoria sólisti a hráči renomovaných českých orchestrov a komorných telies. Repertoár telesa je založený na klasickej, filmovej a tanečnej hudbe a na autorských úpravách jeho členov i skladateľov ako Ondřej Brousek, Tomáš Ille, František Šterbák, Miloš Bok, Petr Weisar, Jan Kučera či Ľubica Čekovská. Súbor účinkoval na koncertoch v Európe a v Ázii a pravidelne nahráva pod hlavičkou vydavateľstva Animal Music.


Orquestrina
Václav Krahulík / piano
Radek Baborák / French horn & conductor

The captivating magic of American music growing from the jazz tradition, and connecting with classical music, will be brought to us in the final concert of the 19th annual Viva Musica! festival, with a relaxed American dramaturgy. Making a welcome appearance in Bratislava in this event is a world-renowned Czech musician, an excellent French horn player, for many years horn soloist with the Berlin Philharmonic, and conductor: Radek Baborák with his Orquestrina ensemble. In their rendering, with a new instrumentation, we will hear the matchless music of Leonard Bernstein from the musical West Side Story; the virtuoso overture to the operetta Candide; and the jazz-influenced work of George Gershwin in legendary works such as Rhapsody in BlueAn American in Paris, and Cuban Overture. “With great pleasure I have again accepted an invitation to the Viva Musica! festival in Bratislava. On this occasion I am coming with my Orquestrina ensemble, with whom I will play the most famous works of the cult American composers Leonard Bernstein and George Gershwin – in original arrangements by František Šterbák which were premiered in the Berlin Philharmonic, and which the public all over the world unquestionably enjoy,” Radek Baborák says.

Programme

Bernstein: Candide Overture
Gershwin: Cuban Overture
Gershwin: Rhapsody in Blue 
* * * 
Gershwin: American in Paris 
Bernstein: Symphonic Dances from West Side Story

___

Radek Baborák is one of the most renowned French horn players on the current Czech classical music scene. Since his solo debut in 1989 he has collaborated with many internationally renowned orchestras and conductors. He gained experiences as a principal soloist in the Berliner Philharmonic orchestra as well as a performer in various ensembles such as Baborák Ensemble, Orquestrina, Horn Chorus, Afflatus Quintet, Boulez Ensemble. Since 2008 he has been also active as a conductor. His inspiration was mostly maestro Daniel Barenboim. He has worked for him as an assistant in West-Eastern Divan Orchestra. Baborák is also a professor at the Barenboim-Said Academy in Berlin. In 2008 he was asked to complement Maestro Seiji Ozawa which was an initial impulse that led Baborák to enter his career as a conductor. He became Ozawa’s pupil, and their collaboration was manifested in the 100th year anniversary celebration of the Mito Chamber Orchestra, where they performed first two parts of Beethoven’s 9th Symphony under the baton od Radek Baborák and the other two under the baton of Seiji Ozawa. In 2011 Baborák founded Czech Sinfonietta, where he is a chief conductor. In 2017/18 season he became the main guest conductor of the Yamagata Symphony Orchestra. Baborák regularly collaborates with orchestras such as Duisburger Philharmoniker, Das Symfonie Orchester Berlin, Thüringer Philharmonie, Rheinisches Phirhaemonie, Malaysian Philharmonic Orchestra, Istanbul State Orchestra, Mozarteum Orchersta Salzburg, Czech Radio Symphony Orchestra, Prague Symphony Orchestra FOK, Prague Philharmonia PKF. He regularly performs in Japan where he leads orchestras such as New Japan Philharmonic, Mito Chamber Orchestra, Tokyo Philharmonic, Nagoya Philharmonic, Kioi Sinfonietta. As a conductor/soloist he has performed in internationally renowned festivals such as Maggio Musicale Fiorentino, Mozartwoche Salzurg, Pacific Music Festival, Martha Argerich Festival Beppu, Prague Spring, Dvořák’s Prague, Smetana’s Litomyšl. He has collaborated with soloists such as Martha Argerich, Yefim Bronfmann, Guy Braunstein, Julian Steckel, Saleem Aboud Ashkar, Marie-Piere Langlamet, Jana Boušková, Clara Dent, Janne Saksala, Dalibor Karvay, Jan Mráček, Richard Galliano. His wide repertoire consists of the music from 17th century up to this day. He premiered pieces by J. G. Páleníček, M. Bok, L. Hurník, A. Březina and his own composition Orangerie, N.V.P.

Ensemble Orquestrina consists of nationally and internationally renowned Czech musicians. Ensemble’s repertoire includes original and arranged compositions by the ensemble members and composers such as Ondřej Brousek, Tomáš Ille, František Šterbák, Miloš Bok, Petr Weisar, Jan Kučera, Ľubica Čekovská. The ensemble performs regularly in Europe and Asia, and records for Animal Music label company.

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.
We reserve the right to change the programme and performers.

Vstupenky