Sinfonietta Bratislava

1. 7., 17:00, Lisztova záhrada, Univerzitná knižnica v Bratislave (Liszt Garden, University Library in Bratislava)

[ Please, scroll down for the English version

Hudobné záhrady #1

Miriam Minková / husle
Ferdinand Slezák / husle
Juraj Škoda / violončelo
Sinfonietta Bratislava
Pavel Bogacz ml. / husle, umelecké vedenie

Novinkou 19. ročníka festivalu Viva Musica! sú komorné koncerty v mestských záhradách a parkoch s podtitulom Hudobné záhrady. Názov odkazuje na prvý ročník festivalu, ktorý sa v roku 2005 uskutočnil ešte pod názvom Hudobné záhrady Bratislavy a tiež na úspešnú koncertnú sériu Hudba v sade (všade) realizovanú v Sade Janka Kráľa. V prvý deň prázdnin sa tak v nádherných priestoroch Lisztovej záhrady, ktorá je súčasťou Univerzitnej knižnice v Bratislave, predstaví komorný orchester Sinfonietta Bratislava s tromi výnimočnými mladými sólistami. Poľsko-slovenská huslistka Miriam Minková je študentkou Pražského konzervatória a na svojom konte má i napriek veľmi mladému veku niekoľko významných ocenení. Je štipendistkou Arkady Fomin Scholarship Fund, Stadler-Trier Foundation a programu Stredoeurópskej nadácie a spoločnosti Slovnaft a. s. Talenty novej Európy. Absolvovala majstrovské kurzy pod vedením Vadima Gluzmana, Vadima Repina či Dalibora Karvaya a v roku 2021 bola tiež finalistkou medzinárodnej televíznej súťaže Virtuosos V4+. Huslista Ferdinand Slezák študuje na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni. Je držiteľom ocenení z viacerých medzinárodných súťaží. Absolvoval majstrovské kurzy pod vedením Juliana Rachlina, Renauda Capuçona, Shloma Mintza, Dalibora Karvaya, Josefa Špačka či svetoznámej Midori, s ktorou vystúpil aj ako sólista na koncerte v Slovenskom rozhlase. Violončelista Juraj Škoda študuje na Akadémii múzických umení v Prahe a je zároveň členom Orchestrálnej akadémie Českej filharmónie, v rámci ktorej má možnosť spolupracovať s významnými svetovými dirigentmi a sólistami. Ako sólista účinkoval s Wiener Stadtorchester, Bruno Walter Symphony Orchestra či s Komorným orchestrom Pražského konzervatória. Miriam, Ferdinand a Juraj sa predstavia s komorným orchestrom Sinfonietta Bratislava pod vedením huslistu Pavla Bogacza ml. a uvedú diela Antonia Vivaldiho, Josepha Haydna či Piotra Iľjiča Čajkovského.

Program

Vivaldi: Koncert pre dvoje huslí, violončelo a sláčikový orchester d mol, RV 565
Kreisler: Prelúdium a Allegro pre husle a komorný orchester (v štýle Pugnaniho)
Haydn: Koncert pre violončelo a orchester č. 1 C dur, Hob.VIIb:1 (3. časť)
Čajkovskij / Minková: Ária Lenského z opery Eugen Onegin
Mascagni: Intermezzo z opery Sedliacka česť
Massenet: Meditácia z opery Thaïs
Casals: El cant dels ocells (Pieseň vtákov) 
Bartók: Rumunské tance Sz. 56
Brahms: Uhorský tanec č. 5 

Koncert sa koná v rámci série Hudobné záhrady. Vstup voľný (do naplnenia kapacity priestoru).

Podujatie je realizované v spolupráci s medzinárodnou vzdelávacou platformou Majstrovské kurzy svetových husľových virtuózov v Bratislave.

___

Miriam Minková (2005) je poľsko-slovenská huslistka. Na husliach začala hrať vo veku sedem rokov a momentálne študuje v triede Jindřicha Pazderu na Pražskom konzervatóriu. Na svojom konte má i napriek veľmi mladému veku niekoľko významných ocenení. Je štipendistkou Arkady Fomin Scholarship Fund, Stadler-Trier Foundation a programu Stredoeurópskej nadácie a spoločnosti Slovnaft a. s. Talenty novej Európy. Absolvovala majstrovské kurzy pod vedením Vadima Gluzmana, Vadima Repina, Dalibora Karvaya či Petra Michalicu a v roku 2021 bola tiež finalistkou medzinárodnej televíznej súťaže Virtuosos V4+. V roku 2018 debutovala so Štátnym komorným orchestrom v Žiline. Spolupracovala s Komorným orchestrom Pražského konzervatória, Budafok Dohnányi Orchestra a so Symfonickým orchestrom Maďarského rozhlasu a televízie a s dirigentmi ako Simon Chalk, Gábor Hollerung, Chuhei Iwasaki a János Kovács. Miriam momentálne hrá na husliach od slovenského husliara Martina Kubiša, ktoré má zapožičané ako najúspešnejšia účastníčka medzinárodnej vzdelávacej platformy Majstrovské kurzy svetových husľových virtuózov v Bratislave.

Ferdinand Slezák (2001) študoval na bratislavskom Konzervatóriu u Dalibora Karvaya a Juraja Tomku a neskôr na Cirkevnom konzervatóriu v ​​Bratislave v triede Pavla Bogacza ml. Od roku 2016 študuje na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni, najskôr v triede Stefana Kamilarova a v súčasnosti u svetoznámej huslistky Alexandry Soumm. Aktívne sa zúčastnil majstrovských kurzov pod vedením renomovaných virtuózov ako napríklad Julian Rachlin, Renaud Capuçon, Dalibor Karvay, Jan Mráček, Midori, Josef Špaček, Shlomo Mintz a Ulf Wallin. Ako 14-ročný uviedol svoj prvý recitál v Slovenskom rozhlase a neskôr účinkoval ako sólista s Metropolitným orchestrom Bratislava, Komorným orchestrom Sinfonietta Bratislava alebo so Slovenským komorným orchestrom v Slovenskej filharmónii. V roku 2017 sa zúčastnil programu Orchestra Residence Program pod vedením svetoznámej huslistky Midori, v rámci ktorého mal možnosť zahrať si spolu s ňou Bachov Koncert pre dvoje huslí a orchester.  V roku 2020 debutoval s Filharmóniou Bohuslava Martinů pod taktovkou Tomáša Netopila v rámci Letného hudobného festivalu Kroměříž. Medzi jeho najvýznamnejšie úspechy patrí 2. miesto na medzinárodnej súťaži Talents for Europe (2017), 3. miesto na Medzinárodnej súťaži mladých huslistov Arthura Grumiauxa v Bruseli (2018), účasť vo finále medzinárodnej súťaže Leonida Kogana (2019) a víťazstvo na 44. ročníku medzinárodnej husľovej súťaže Nedyalky Simeonovej v Bulharsku. V roku 2022 získalo jeho kvarteto prvú cenu v súťaži komornej hudby Palmanova v Taliansku.

Juraj Škoda je absolventom Pražského konzervatória v triede Renáty Strašrybkovej. V súčasnej dobe študuje u Mikaela Ericssona na Akadémii múzických umení v Prahe. Vyhral konkurz do orchestrálnej akadémie Českej filharmónie, kde má možnosť naberať skúsenosti a hrať pod taktovkou svetoznámych dirigentov a sólistov. Pochádza z hudobníckej rodiny a na violončele začal hrať v šiestich rokoch v ZUŠ vo Zvolene pod vedením Vojtecha Farkaša. V štúdiu pokračoval na Konzervatóriu v Bratislave v triede Pavla Muchu. Ako študent dostal viackrát príležitosť zahrať si v Slovenskej filharmónii. V Bratislave pôsobil v rôznych komorných telesách a premiéroval skladby súčasných slovenských autorov. Medzi jeho najväčšie súťažné úspechy patrí 1. cena a titul laureáta na súťaži Douzelage Young Musicians (Sherbourne, Veľká Británia), 1. miesto a cena skladateľa za najlepšiu interpretáciu skladby na celoštátnej violončelovej súťaži v Modre a víťazstvo vo svojej kategórií na celoštátnej Súťaži konzervatórií a hudobných gymnázií Českej republiky. Sólovo si v nedávnej dobe zahral s Wiener Stadtorchester na novoročnom koncerte vo Viedni, s Karlovarským symfonickým orchestrom pod taktovkou Miriam Němcovej, s Bruno Walter Symphony Orchestra či s Komorným orchestrom Pražského konzervatória pod taktovkou Chuheia Iwasakiho, šéfdirigenta Plzenskej filharmónie. V súčasnosti sa pripravuje na sólový debut s pražským orchestrom NeoKlasik, s ktorým uvedie českú premiéru skladby britského autora 20. storočia, Christophera Headingtona, a na konkurz na pozíciu koncertného majstra Českej filharmónie.

Komorný orchester Sinfonietta Bratislava pôsobí pod hlavičkou rovnomenného občianskeho združenia a pod vedením slovenského huslistu Pavla Bogacza ml. Jeho členmi sú poprední mladí slovenskí umelci. Orchester účinkoval v rámci festivalov Melos-Étos, Allegretto Žilina, Viva Musica! festival či Albrechtina a spolupracoval s renomovanými sólistami ako Alexandra Soumm, Mari Samuelsen, Dalibor Karvay, Milan Paľa, Kristaps Bergs, Pablo Barragán, Adriana Kučerová či Slávka Zámečníková. Okrem toho spolupracoval napríklad aj so zoskupením 2CELLOS či v rámci koncertných projektov Fragile Queen Symphony, Korben Dallas Symphony a Enigma Original Voices. Okrem koncertnej činnosti orchestra sú pozoruhodné aj jeho nahrávacie aktivity a spolupráce s významnými filmovými režisérmi ako Jan Svěrák, Jan Hřebejk, Juraj Lehotský, Ondřej Trojan, Slobodan Maksimović, Martin Šulík a dokumentaristami Pavlom Barabášom a Erikom Balážom. Občianske združenie Sinfonietta Bratislava je zároveň hlavným organizátorom medzinárodnej vzdelávacej platformy Majstrovské kurzy svetových husľových virtuózov, ktorá vznikla v roku 2013 s cieľom poskytovať mladej generácii hudobníkov vzácne interpretačné skúsenosti pod vedením svetoznámych umelcov. Pod hlavičkou projektu prijali pozvanie viesť majstrovské kurzy v Bratislave také významné osobnosti ako Julian Rachlin, Ilya Gringolts, Alexandra Soumm, Renaud Capuçon, Midori, Shlomo Mintz, Vadim Gluzman, Josef Špaček či Vadim Repin.


Miriam Minková / violin
Ferdinand Slezák / violin
Juraj Škoda / cello 
Sinfonietta Bratislava
Pavel Bogacz Jr. / violin, artistic director

A novelty of the 19th annual Viva Musica! festival is chamber concerts in city gardens and parks, subtitled Musical Gardens. The title evokes the initial year of the festival, 2005, when it was held under the title Musical Gardens of Bratislava, and also the successful concert series Music in the Park (everywhere), held in Janko Kráľ Park. On the first day of the holidays, in the magnificent spaces of the Liszt Garden, which is part of the University Library in Bratislava, the chamber orchestra Sinfonietta Bratislava will appear with three outstanding young soloists. The Polish-Slovak violinist Miriam Minková is a student of the Prague Conservatory and already, despite her youth, has some significant awards to her credit. She is a stipendiary of the Arkady Fomin Scholarship Fund, the Stadler-Trier Foundation, and the Talents of New Europe programme of the Central European Foundation and the Slovnaft firm. She has completed master courses led by Vadim Gluzman, Vadim Repin and Dalibor Karvay, and in 2021 she was also a finalist in the international television competitionVirtuosos V4+. The violinist Ferdinand Slezák is studying at the Universität für Musik und darstellende Kunst inVienna. He is the holder of awards in several international competitions. He has completed master courses led by Julian Rachlin, Renaud Capuçon, Shlomo Mintz, Dalibor Karvay, Josef Špaček and the world-famed Midori, with whom he also appeared as soloist at a concert in Slovak Radio. The cellist Juraj Škoda is studying at the Academy of Performing Arts in Prague and is concurrently a member of the Orchestral Academy of Czech Philharmonic, in which context he has an opportunity to work with conductors and soloists of global prominence. As soloist he has performed with Wiener Stadtorchester, Bruno Walter Symphony Orchestra and Prague Conservatory Chamber Orchestra. Miriam, Ferdinand and Juraj will appear with the chamber orchestra Sinfonietta Bratislava, led by the violinist Pavel Bogacz jun., and will present works by Antonio Vivaldi, Joseph Haydn and Piotr Ilyich Tchaikovsky. 

Program

Vivaldi: Concerto for 2 Violins and Cello in D minor, RV 565
Kreisler: Praeludium and Allegro in the Style of Pugnani
Haydn: Cello Concerto No. 1 in C major, Hob.VIIb:1 (3rd Movement)
Tchaikovsky / Minková: Lensky's Aria from Eugene Onegin
Mascagni: Intermezzo from Cavalleria rusticana
Massenet: Meditation from Thaïs
Casals: El cant dels ocells (Song of the Birds) 
Bartók: Romanian Folk Dances, Sz. 56
Brahms: Hungarian Dance No. 5 

The concert is held within the Musical Gardens series. Admission to the concert is free (until the space has full capacity).

The concert is held in collaboration with the international educational programme Violin Virtuosos Master Classes in Bratislava.

___

Miriam Minková is Polish-Slovakian violinist. She started playing violin at the age of 7 and she is currently studying at the Prague Conservatoire under Jindřich Pazdera. She has participated in various national and international competitions such as International Václav Krůčka Prize Competition, Schneider’s Trnava or Pressburg Paganini, and in 2011 she was a nominee of a TV competition Virtuosos V4+. Miriam was awarded by Arkady Fomin Scholarship Fund, Stadler-Tier Foundation and within a joint program of the Central European Foundation and Slovnaft a. s. Talents of New Europe. In 2018 she had her solo debut with Slovak Sinfonieta in Žilina. Since then she has collaborated with Prague Conservaoire Chamber Orchestra, Budafok Dohnányi Orchestra, and Hungarian Radio Symphony Orchestra. She has performed under baton of conductors such as Simon Chalk, Gábor Hollerung, Chuhei Iwasaki and Ján Kovács. Miriam participated in masterclasses with Vadim Repin, Vadim Gluzman, Peter Michalica, or Dalibor Karvay among others. She plays a violin made by Martin Kubiš, which she holds as the most sucessful participant of Violin Virtuosos Masterclasses in Bratislava international platform. 

Ferdinand Slezák studied at the Bratislava Conservatory under Dalibor Karvay and later Juraj Tomka, and at the Church Conservatory in Bratislava in the class of Pavel Bogacz Jr. Since 2016 he has been studying at the Universität für Musik und darstellende Kunst Wien under Stefan Kamilarov and Alexandra Soumm. Ferdinand has attended masterclasses with Julian Rachlin, Renaud Capuçon, Jan Mráček, Midori Gotō, Josef Špaček, Shlomo Mintz and Ulf Wallin among others. As 14-year-old, he gave his first recital at the Slovak Radio and later performed as a soloist with Bratislava Metropolitan Orchestra, Sinfonietta Bratislava Chamber Orchestra and Slovak Chamber Orchestra at the Slovak Philharmonic. In 2017 he took part in Midori’s Orchestra Residence Program and performed Bach’s Double concerto with her. In 2020 he debuted with the Bohuslav Martinů Philharmonic under the baton of Tomáš Netopil as part of the Kroměříž Summer Music Festival. Among his most important achievements are 2nd prize at the international competition Talents for Europe (2017), 3rd prize at the International Arthur Grumiaux Competition in Brussels (2018), performing within the finale round of the Leonid Kogan International Competition in Brussels and getting 1st prize at the 44th annual of the Nedyalka Simeonova International Violin Competition in Bulgaria. In 2022, his quartet won first prize in the Palmanova Chamber Music Competition in Italy. Ferdinand is very passionate about early music, and he is currently studying in the class of Irma Niskanen at the MDW.

Juraj Škoda currently studies at the Academy of Performing Arts in Prague in the class of Mikael Ericsson. He grew up in a musical family. He started playing violoncello at the age of six at Music School in Zvolen, with Vojtech Farkaš. Later he studied at Conservatory Bratislava with Pavol Mucha, and continued his studies at the Prague Conservatory in the class of Renáta Strašrybková. He has played several times with Slovak Philharmonic, Slovak Youth Orchestra, Bratislava Conservatory Symphony Orchestra and Bratislava Conservatory String Orchestra. As a soloist, Škoda performed with Wiener Stadtorchester for the New Year’s concert in Vienna, with Bruno Walter Symphony Orchestra, and Prague Conservatoire Chamber Orchestra under baton of Chuhei Iwasaki. He has succeeded in many competitions both as a soloist, and chamber musician. His best-known successes include the laureate and the winner in his category at the international competition in Sherborne, England, 1st prize and the composer prize for best performance at the Cello Autum competition in Modra, and 2nd prize in Czech National Competition of Conservatories. Juraj Škoda is currently working towards his debut performance with Prague orchestra NeoKlasik, where he will premiere composition by British composter Christopher Headington, and for an audition for 1st cello position in Czech Philharmonic.

Sinfonietta Bratislava chamber orchestra was founded by Slovak violinist Pavel Bogacz Jr. and consists of foremost young artists from Slovakia. The orchestra has performed at festivals such as Melos-Étos, Allegretto Žilina, Viva Musica! festival, Albrechtina and collaborated with numerous Slovak and world-renowned soloists such as Alexandra Soumm, Mari Samuelsen, Dalibor Karvay, Milan Paľa, Kristaps Bergs, Pablo Barragán, Adriana Kučerová, or Slávka Zámečníková among others. The orchestra also collaborated with 2CELLOS, and took part in concert projects such as Fragile Queen Symphony, Korben Dallas Symphony and Enigma Original Voices. The orchestra is also involved in recordings and partnerships with major Slovak and Czech film directors such as Jan Svěrák, Jan Hřebejk, Juraj Lehotský, Ondřej Trojan, Slobodan Maksimović, Martin Šulík and documentary directors Pavol Barabáš and Erik Baláž. In addition to other projects, the association Sinfonietta Bratislava also organises the international educational platform Violin Virtuosos Masterclasses in Bratislava, which started in 2013. Its primary goal is to offer invaluable experience for young artists under the guidance of the world’s best violinists. The invitation to lead this masterclass in Bratislava was accepted by such figures as Julian Rachlin, Ilya Gringolts, Alexandra Soumm, Renaud Capuçon, Midori, Shlomo Mintz, Vadim Gluzman, Josef Špaček, and Vadim Repin.

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.
We reserve the right to change the programme and performers.

Vstup voľný