Spectrum Quartett
& Nogaband

20. 7., 20:00, Námestie pri Eurovea (Eurovea Square)

[ Please, scroll down for the English version ]

Spectrum Quartett 
Ján Kružliak ml.
 / I. husle
Miroslav Vilhan / II. husle
Peter Dvorský / viola
Branislav Bielik / violončelo

Nogaband 
Michal Noga
 / husle, primáš
Jakub Líška / husle 
Jureš Líška / viola
Ján Tej / kontrabas

Ženy z Muzičky
Eva Brunovská / umelecké vedenie & sólo
Zoja Fekete
Mária Grofčíková
Xénia Makarová
Jaroslava Maťková
Barbara Petrgálová
Martina Potkányová

Simona Hulejová / špeciálny hosť

Spoločný projekt sláčikového kvarteta Spectrum Quartett pod vedením huslistu Jána Kružliaka ml., ľudovej kapely Nogaband primáša Michala Nogu a vokálnej skupiny Ženy z Muzičky so špeciálnym hosťovaním speváčky Simony Hulejovej predstaví nevšedné spojenie klasickej a ľudovej hudby, postavené na hľadaní vzájomných inšpirácií a prepojení medzi týmito dvomi zdanlivo nesúvisiacimi hudobnými svetmi. Uvedené hudobné zoskupenia reprezentujú to najlepšie, čo v súčasnosti mladá generácia slovenských hudobníkov v žánri klasickej a ľudovej hudby ponúka. Spectrum Quartett je zoskupením, ktorého originálny zvuk v sebe navzájom spája skúsenosti jednotlivých hráčov nielen z prostredia klasickej hudby, ale tiež z oblasti jazzu, world music či improvizácie. Ľudová hudba Nogaband je zase známa vďaka prvotriednej interpretácii tradičnej hudby a Ženy z Muzičky sú špičkovým vokálnym zoskupením zameraným na interpretáciu tradičných ľudových piesní. Na spoločnom koncerte nám predstavia výsostne slovenskú dramaturgiu, reprezentovanú dielami skladateľov, ktorí sa vo svojej tvorbe nechali inšpirovať slovenskou ľudovou piesňou. Budeme tak počuť autentickú podobu ľudových motívov, ale aj ich stvárnenie v komplexnejších hudobných formách z tvorby autorov ako Eugen Suchoň, Ilja Zeljenka, Alexander Moyzes či Béla Bartók. 

Program

Suchoň: Preletel sokol 
(ľudové divertimento pre mládež z cyklu Obrázky zo Slovenska)
Bartók: Slovenské spevy
(výber piesní v úprave Vladimíra Godára pre sláčikové kvarteto) 
Nogaband: Óda na češľaka, fogáš
Suchoň: Sonatína
(na motívy slovenských vojenských piesní z cyklu Obrázky zo Slovenska)
Zeljenka: Musica Slovaca
(skladba pre komorný sláčikový orchester na ľudové motívy z Čičmian a Dolného Vadičova)
Moyzes: Omilienci chodia (z cyklu Štyria hudci)
Bartók: Slovenské spevy 
(výber piesní zozbieraných v gemerskom regióne v úprave Vladimíra Godára pre sláčikové kvarteto a spev)
Suchoň: Piesne z hôr

Vstup voľný.

___

Spectrum Quartett je sláčikové kvarteto, ktoré sa venuje predovšetkým interpretácii klasickej a súčasnej hudby. Širokospektrálnym záberom svojich členov čerpá aj z jazyka ľudovej hudby, jazzu a improvizácie, čo počuť v energickom prejave a originálnom zvuku kvarteta. V marci 2015 sa súbor predstavil v Slovenskom rozhlase v rámci cyklu koncertov rezidenčného súboru Rádia Devín – Ensemble Ricercata s dielami Steva Reicha, Philippa Glassa a Petra Machajdíka. Samostatný debutový koncert Spectrum Quartett sa uskutočnil v máji 2016 v Koncertnej sieni Dvorana na Vysokej škole múzických umení. Kvarteto má za sebou množstvo úspešných koncertov, spoluprác a nahrávok (Grape, Pohoda, Bratislavské jazzové dni, Kultúrne leto Bratislava, Opera Mozart, Orava Klasik, spolupráca s tanečnou skupinou Eurytmia a ď.). V roku 2022 pri príležitosti 10. výročia vydal súbor svoje debutové CD s názvom CUBUS. Najnovším počinom je spojenie sláčikového kvarteta s tradičnou ľudovou kapelou Nogaband. V tomto programe Spectrum Quartett predstavuje diela významných slovenských skladateľov ako Eugen Suchoň, Alexander Moyzes, Ilja Zeljenka či Béla Bartók inšpirované ľudovou piesňou v kontraste s ich autentickou interpretáciou v podaní tradičnej ľudovej kapely. Zámerom je rekonštrukcia pôvodu ľudových piesní, ktoré boli kompozičným zdrojom slovenských skladateľských osobností.

Hudobné zoskupenie Nogaband sa zaoberá interpretáciou a oživovaním starých herných štýlov slovenskej ľudovej hudby. Lídrom a primášom kapely je huslista Michal Noga, vyštudovaný etnomuzikológ, ktorý je okrem hrania tiež lektorom a organizátorom viacerých hudobných workshopov. V roku 2020 kapela vydala svoj debutový album Stopy, ktorý získal ocenenie Radio_Head Award – Nahrávka roka v žánrovej kategórii World Music / Folk. Kapela sa ako prvá slovenská skupina v histórii zaradila do prestížneho svetového rebríčka Transglobal World Music Charts (22. miesto). Popredné umiestnenie dosiahla niekoľkokrát za sebou aj v rebríčku World Music Charts Europe. Album bol výborne hodnotený aj v prestížnom britskom magazíne Songlines a ukážky odzneli aj na rádiu BBC a v iných zahraničných médiách.

Ženy z Muzičky je ženská spevácka skupina z Bratislavy, ktorá je súčasťou ĽH Muzička. Členkami sú ženy a dievčatá pochádzajúce z rôznych kútov Slovenska – z Oravy, Kysúc, Gemera, Šariša, Zemplína a Bratislavy. Do hlavného mesta ich zavial život a záľuba v speve ich zase priviedla do Muzičky. Zaoberajú sa pôvodnou interpretáciou piesní z rôznych kútov Slovenska.

Sella Luna, vlastným menom Simona Hulejová, je slovenská speváčka, ktorá vyrastala v srdci Liptova a od útleho detstva sa venovala slovenskému folklóru. Je vnučkou známej folklórnej speváčky Anny Hulejovej, s ktorou začínala na pódiách veľkých festivalov. Je laureátkou mnohých súťaží ako napríklad Cena Janky Guzovej alebo Slávik Slovenska a ako sólistka sa zúčastnila niekoľkých veľkých festivalov (Východná, Grape, Uprising). Vyštudovala jazzový spev na renomovanej škole VOŠ a Konzervatoř Jaroslava Ježka v Prahe. Spolupracuje s poprednými jazzovými hudobníkmi na slovenskej aj českej scéne ako Stanislav Palúch, Peter Korman, Daniel Šoltis, Oskar Török, Miroslav Hloucal, Ondřej Kabrna a ď. Nahrala duet na jazzový album Samuela Hošeka, ktorý produkoval známy slovenský klavirista a aranžér Ľuboš Šrámek. V súčasnosti sa venuje vlastnej tvorbe v kapele Baron Haze, s ktorou nahrala live session v štúdiu Svárov a v roku 2023 plánujú vydať debutový album.


Spectrum Quartett
Ján Kružliak ml.
 / 1st violin
Miroslav Vilhan / 2nd violin
Peter Dvorský / viola
Branislav Bielik / cello

Nogaband
Michal Noga
 / violin, bandleader
Jakub Líška / violin
Jureš Líška / viola
Ján Tej / double bass

Muzička vocal group
Eva Brunovská / artistic director & solo
Zoja Fekete
Mária Grofčíková
Xénia Makarová
Jaroslava Maťková
Barbara Petrgálová
Martina Potkányová

Simona Hulejová / special guest

The joint project of the string quartet Spectrum Quartett, led by violinist Ján Kružliak Jr., bandleader Michal Noga’s folk ensemble Nogaband, and the vocal group Muzička with special guest Simona Hulejová represents an uncommon combination of classical and folk music, based on a search for mutual inspiration and combination between two apparently unassociated musical worlds. These three music groupings represent the best that is currently offered by the young generation of Slovak musicians in the genres of classical and folk. Spectrum Quartett is an ensemble whose original sound combines the experience of the individual musicians not only in the field of classical music but also in the field of jazz, world music and improvisation. Nogaband’s folk musicians are also famed for their first-class performance of traditional music. At the joint concert we will be presented with top-level Slovak dramaturgy, represented by the works of composers who were open to inspiration by the Slovak folk song. We will therefore hear folk motifs in their authentic form, and also their crafting in more complex musical forms in the work of artists such as Eugen Suchoň, Ilja Zeljenka, Alexander Moyzes and Béla Bartók. 

Programme

Suchoň: A Falcon Flew Over
(folk divertimento for the young from Images from Slovakia)
Bartók: Slovak Songs
(selection of tunes arranged by Vladimír Godár for string quartet) 
Nogaband: Óda na češľaka, fogáš
Suchoň: Sonatine
(to the motifs of Slovak military songs from Images from Slovakia)
Zeljenka: Musica Slovaca
(for string orchestra to the folk motifs from Čičmany and Dolný Vadičov)
Moyzes: Omilienci chodia (from Four Musicians)
Bartók: Slovak Songs 
(selection of tunes from the region of Gemer arranged by Vladimír Godár for string quartet and voice)
Suchoň: Songs from the Mountains

Admission to the concert is free.

___

Spectrum Quartett is a string quartet specialising in classical and contemporary music. Members of the quartet are renowned instrumentalists crossing the genre of classical music and bringing influences from jazz, folk music, and improvisation. In 2015, Spectrum Quartett performed within the concert cycle of Ensemble Ricercata, an ensemble in residence in Slovak Radio (Radio Devín), where they performed pieces by Philip Glass, Steve Reich, and Peter Machajdík. Spectrum Quartett performed on a number of successful collaborations and recordings (Pohoda Festival, Grape Festival, Cultural summer Bratislava, Opera Mozart, Orava Klasik among others). In 2022, as a celebration of their 10-year anniversary Spectrum Quartett released their debut album called CUBUS. The most recent project of the quartet is collaboration with traditional folk band Nogaband. The aim of the project is to seek connections between classical and Slovak folk music. Spectrum Quartett performs pieces by renowned Slovak classical composers who found their inspiration in folk music such as Eugen Suchoň, Alexander Moyzes, Ilja Zeljenka and Béla Bartók alongside the authentic interpretation of the folk songs by Nogaband. 

Michal Noga and his band are well-known in Slovakia through their renowned playing full of lightness and energy. Noga is acclaimed violin player, composer, and teacher with background in ethnomusicology. He has gathered the material from rich traditions of various regions and peoples of Slovakia and learned from old masters and village musicians. Nogabandare skillful musicians that have accompanied Noga at many folk festivals and dance houses. Nogaband is often complemented by male and female solo and group singers and extra instrumentalists including clarinet, saxophone, and double-chanter bagpipe. Noga’s dedication to folk music spans an array of fieldwork research and active playing. This is mirrored in his debut album Stopy (Tracks). It has nice conceptual feel in a way the music is presented that alludes to the notion of being youngish contemporary musicians paying tribute to musicians and bands who have preserved the tradition. The album reached the 15th position in World Music Chart Europe and 22nd at Transglobal World Music Chart in October/November 2020.

Ženy z Muzičky is female-founded vocal group from Bratislava that is also part of the folk band Muzička. Group members are women and girls from all parts of Slovakia; Orava, Kysuce, Gemer, Šariš, Zemplín and Bratislava. Their passion and love for folk music brought them to the folk band Muzička. Ženy z Muzičky explore original interpretation of folk songs from all parts of Slovakia.

Simona Hulejová (Sella Luna) is Slovak singer who grew up in the heart of Liptov region where she has been engaging with Slovak folk music from a very young age. She is a granddaughter of famous folk singer Anna Hulejová with whom she has performed in a number of festivals. She has received various awards such as Janka Guzova Award or Nightingale of Slovakia. As a soloist she has performed in the festivals such as Východná, Grape, or Uprising. She studied jazz singing at the VOŠ and Conservatory of Jaroslav Ježek in Prague. She regularly collaborates with renowned Slovak and Czech jazz musicians such as Stanislav Palúch, Peter Korman, Daniel Šoltis, Oskar Török, Miroslav Hloucal, Ondřej Kabrna among others. She has recorded duet as a part of Samuel Hošek’s jazz album, produced by renowned Slovak pianist and arranger Ľuboš Šrámek. Hulejová is currently focusing on her own music in band Baron Haze. Their agenda in 2023 is to release their first debut album.

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.
We reserve the right to change the programme and performers.

Vstup voľný