LENKA MOLČÁNYIOVÁ:
BAROQUE GOES JAZZ

13.08., 20:00, Eurovea (voľný vstup)

Z dôvodu nepriaznivej predpovede počasia sa koncert presúva do interiéru EUROVEA na -1 podlažie

Lenka Molčányiová, flauta
Ján Kružliak, husle
Miloš Biháry, klavír

Multiinštrumentalistka Lenka Molčányiová sa rovnako virtuózne pohybuje na poli klasickej hudby i jazzu. Vyštudovala hru na zobcovej flaute vo Florencii a v Lipsku, absolvovala niekoľko majstrovských kurzov v interpretácii barokovej hudby a je zároveň čerstvou absolventkou jazzového štúdia na VOŠ Jaroslava Ježka v Prahe, kde študovala hru na saxofóne. Po úspešnom ukončení štúdií sa opäť vracia na Slovensko, kde už v súčasnosti pôsobí v niekoľkých hudobných zoskupeniach. Už počas štúdia starej hudby a jazzu rada miešala tieto dva štýly, keďže ich spája umenie improvizácie. V triu s huslistom Jánom Kružliakom a klaviristom Milošom Bihárym sa na koncerte v rámci festivalu Viva Musica! predstaví vlastnými aranžmánmi skladieb barokových a jazzových autorov ako Johann Sebastian Bach, Henry Purcell, Claude Bolling či Oscar Peterson. V programe budú aj originálne podoby diel, ktoré však v obsadení flauta, husle a klavír nadobudnú iný charakter. Koncert sa uskutoční 13. augusta na Námestí pri Eurovea a vstup naň je bezplatný.

Vstup voľný