LETTERE AMOROSE

7.8., 20:00, Záhrada Domu Albrechtovcov, Kapitulská ul.

Judit Bárdos, umelecký prednes

Le nuove musiche:
Hilda Gulyás, soprán 
Lenka Molčányiová, zobcová flauta
Stano Palúch, barokové husle
Lucia Krommer, viola da gamba
Pierre Pitzl, baroková gitara 
Jakub Mitrík, chitarrone
Margit Schultheiß, arpa doppia

Lettere amorose je projektom slovenského lutnistu Jakuba Mitríka a jeho súboru pre starú hudbu Le nuove musiche, v rámci ktorého si k spolupráci prizvali herečku Judit Bárdos (Fair Play, Herec a ď.), dvojnásobnú držiteľku ocenenia Slnko v sieti a nominácie na filmovú cenu Český lev. Lettere amorose sú príbehom nešťastnej lásky. V diele sa prelína Ovidiov text – ľúbostný list kráľovnej Dido venovaný Aeneovi, s ranobarokovou hudbou, ktorá zaznie na historických nástrojoch v originálnej zvukovej podobe. Súbor Le nuove musiche sa venuje tzv. historicky poučenej interpretácii ranobarokovej hudby. Pri interpretácii využíva kópie historických nástrojov ako chitarrone, baroková gitara, husle, violončelo, viola da gamba, arpa doppia a ď. Okrem interpretácie sa súbor zároveň intenzívne venuje aj výskumu a uvádzaniu diel, ktoré na Slovensku doteraz uvedené neboli. Členovia Le nuove musiche pravidelne spolupracujú s významnými európskymi súbormi pre starú hudbu ako napr. Bach Consort Wien, Wiener Akademie, Capella Leopoldina, Collegium 1756, Solamente naturali a ď.

Zmena programu vyhradená.

Vstupenky