Solamente naturali
& Barokksolistene: One Music

6. 7., 20:00, Nádvorie Starej radnice

Solamente naturali
Miloš Valent / husle, viola, zlobcoky, spev
Ján Kružliak ml. / husle, el. husle, zlobcoky
Peter Vrbinčík / viola, zlobcoky
Kristína Chalmovská / violončelo
Jan Rokyta / cimbal, zobcové flauty, píšťalky

Barokksolistene
Bjarte Eike / husle, hardangerské husle
Hans Knut Sveen / čembalo, keyboard
Johannes Lundberg / kontrabas
Helge Norbakken / perkusie

Projekt One Music je výsledkom spolupráce dvoch renomovaných súborov z oblasti starej hudby, Solamente naturali zo Slovenska a Barokksolistene z Nórska. Oba súbory spája viac ako 20-ročná spolupráca ich umeleckých lídrov, huslistov Miloša Valenta a Bjarteho Eikeho. V spoločnom programe predstavia skladby, ktoré sú i napriek nesmiernej bohatosti prejavov či koreňov, z ktorých vychádzajú, súčasťou jednej hudby. Pestrá dramaturgia tak počas koncertu vytvorí viaceré pomyselné hudobné mosty: most medzi minulým a súčasným, ale aj medzi tým, čo sa v hudbe oboch národov môže javiť ako dominantné a tým, čo možno považovať za marginálne. V programe zaznejú skladby reprezentujúce staré hudobné prejavy slovanskej a severskej hudby uchované v hudobných archívoch (zbierky Annae Szirmay-Keczerovej, Eleonory Susanny Lanyiovej, AE, Uhrovecká zbierka I. a II., Mestmacher, Schodsberg, Sønderho, Avalsnes, Sørfold), ktoré zároveň tvoria základ repertoáru oboch súborov. Zaznejú však aj skladby súčasných tvorcov: nórskeho skladateľa Jona Balkeho a slovenských skladateľov Michala Paľka a Daniela Mateja, ktoré vznikli na základe inšpirácie starou hudbou. Farebnú mozaiku starého a nového sveta doplní rozmanitá hudba národností, ktoré sú súčasťou slovenskej a nórskej kultúry: na jednom pódiu tak zaznie hudba rómska, či židovská, ale aj hudba saamska a vikingská.

Premiéry:

Jon Balke: Katapult
Daniel Matej: Cinque Ritornelli
Michal Paľko: Kontexty (niektoré melódie spoločného vedomia)

___

Miloš Valent je laureátom Ceny Nadácie Tatra banky za umenie 2020.

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.

Vstupenky