vivamusica logo

12. 7. – 10:00-12:30
Vysoká škola múzických umení v Bratislave (Zochova 1)

Vengerov & Osetinskaya: Majstrovské kurzy

Recitál svetoznámeho huslistu Maxima Vengerova s klaviristkou Polinou Osetinskayou je pre náš festival hudobným sviatkom. O to viac sa tešíme, že súčasťou ich návštevy v Bratislave budú aj majstrovské interpretačné kurzy určené mladým huslistom/-kám a klaviristom/-kám. Účastníci týchto kurzov budú mať jedinečnú príležitosť získať cenné skúsenosti, rady a inšpiráciu priamo od týchto výnimočných umelcov. Nezmeškajte túto unikátnu príležitosť!

Majstrovské kurzy sú určené pre aktívnych aj pasívnych účastníkov.

Záujemcovia o aktívnu účasť sa musia prihlásiť prostredníctvom registračného formuláru na tejto stránke.

Uzávierka pre prihlasovanie je do 30. júna 2024.

Vybraní účastníci budú informovaní telefonicky alebo e-mailom najneskôr do 3. júla 2024. Časový harmonogram kurzov určí organizátor po dohode s umelcami.

Podmienky pre prihlásenie:

  • študent/-ka hry na husliach / hry na klavíri
  • vek do 30 rokov
  • zaslanie návrhov na tri študované skladby, z ktorých bude vybraná jedna skladba na majstrovskú lekciu
  • zaslanie aspoň jednej referenčnej nahrávky vo forme video ukážky
  • zaslanie krátkeho profilu uchádzača
  • v prípade potreby zabezpečenie vlastného korepetítora/-ky

Zo všetkých prihlásených záujemcov/-kýň o aktívnu účasť na kurzoch budú vybraní traja huslisti/-ky a traja klaviristi/-ky, ktorí/-é absolvujú majstrovskú lekciu v trvaní 45 minút.

Majstrovské kurzy budú prebiehať paralelne od 10:00 do 12:30 hod. vo Dvorane (husle) a v Malej koncertnej sále (klavír) na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (Zochova 1) a budú tlmočené do slovenského jazyka. Pre aktívnych účastníkov budú k dispozícii triedy na rozohratie sa.

Kurzy sú otvorené aj pre širokú verejnosť, predovšetkým pre študentov a pedagógov hudobných škôl.

Vstup na podujatie je bezplatný (do naplnenia kapacity sály). V prípade naplnenia kapacity si organizátor vyhradzuje právo neumožniť vstup na podujatie.


Majstrovské kurzy sú realizované v spolupráci s občianskym združením Sinfonietta Bratislava a Vysokou školou múzických umení v Bratislave.

Foto © Davide Cerati

Chcem sa prihlásiť na majstrovské kurzy