PETER MAZALÁN:
ZIMNÁ CESTA

11.08., 20.00, Zrkadlová sieň (Primaciálny palác)

Z dôvodu nepriaznivej predpovede počasia sa koncert presúva do Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca

Franz Schubert / Elfriede Jelinek:
Zimná cesta (Winterreise)

venované Felixovi a Veronike

Réžia, koncept, spev: Peter Mazalán
Herecká akcia: Jana Oľhová, Annamária Janeková
Klavír: Peter Pažický
Dramaturgická spolupráca: Miro Dacho
Elektronika & sound art: Fero Király
Svetelný dizajn: Ján Ptačin
Kostým, masky: Simona Vachálková
Odborná spolupráca: Veronika Kita Mazalánová

Operný spevák, scénograf, architekt, režisér a konceptuálny umelec. Peter Mazalán je všestranne orientovaný umelec, ktorý má na svojom konte niekoľko medzinárodných úspechov a spoluprác. V súčasnosti sa venuje najmä autorským intermediálnym projektom prepájajúcim klasickú piesňovú a koncertnú literatúru so súčasnými divadelnými, performatívnymi a výtvarnými technikami. Zimná cesta (Winterreise) je jeho najnovším autorským projektom, ktorý vychádza z piesňového cyklu Franza Schuberta, inšpirovaného básňami Wilhelma Müllera, a rovnomennej prózy rakúskej spisovateľky Elfriede Jelinekovej, a je zároveň príspevkom k diskusii o téme autizmu.

Zimná cesta (Winterreise) je divadelným projektom prispievajúcim k diskusii o autizme. Vychádza z kompozícií piesňového cyklu Franza Schuberta Zimná cesta inšpirovaného básňami Wilhelma Müllera a rovnomennej prózy Elfriede Jelinek. Schubert vytvoril z Müllerovej poézie dramatický monológ existenciálnej beznádeje a rezignácie osamelého vandrovníka. Predstavuje tiež vieru v slobodu a v ľudskú individualitu. Dožívajúca forma piesňového recitálu sa v inscenácii stala scénografickým modelom tej krajiny – sveta, ktorému nerozumieme a fungovanie v ňom nás unavuje. Či už sme opatrovateľmi alebo priamo dotknutými osobami. Autizmus ako vrodená pervazívna neurovývinová porucha sa stáva v posledných rokoch stále akútnejšou témou v celom spektre spoločnosti. Svetové epidemiologické štúdie CDC uvádzajú, že prevalencia PAS (poruchy autistického spektra) bola v roku 2018 1 prípad na 59 detí, kým v roku 2008 to bol 1 prípad na 125 detí. So vzrastajúcim výskytom autizmu vzniká v medzinárodnom kontexte celý rad projektov skúmajúcich autizmus z rôznych perspektív, prispievajúcich k dôležitému skúmaniu potrieb ľudí s PAS a ich okolia. Akceptovanie neurodiverzity sa stáva neoddeliteľnou súčasťou modernej spoločnosti.

Zmena programu vyhradená.

Vstupenky