vivamusica logo

27. 7. – 19:00
Záhrada Domu Albrechtovcov/ Garden of the Albrecht House

Hledíková & Matejča

[ Please, scroll down for the English version ]

Malebný dom rodiny Albrechtovcov a jeho záhrada sú významným miestom v hudobnom živote Bratislavy. Pre generácie umelcov sa stali symbolom priestoru s nezameniteľným genius loci naplneným láskou k hudbe a k domácemu muzicírovaniu. Albrechtovská záhrada privíta v rámci festivalu Viva Musica! dvojicu mladých huslistov Teréziu Hledíkovú a Daniela Matejču. Terézia Hledíková momentálne študuje na Hudobnej akadémii múzických umení v Prahe a profiluje sa ako sólistka, komorná aj orchestrálna hráčka. Odohrala množstvo koncertov v Českej republike, Poľsku, Nemecku, Taliansku, Francúzsku, Rakúsku či Luxembursku a zúčastnila sa niekoľkých celoslovenských i medzinárodných súťaží, kde získala popredné umiestnenia. V roku 2018 vystúpila ako sólistka na festivale Václava Hudečka Svátky hudby v Praze a v rámci platformy Majstrovské kurzy svetových husľových virtuózov si v Bratislave zahrala po boku svetoznámej Midori Goto. Daniel Matejča patrí k výrazným českým huslistom nastupujúcej mladej generácie. Je laureátom niekoľkých súťaží, napríklad Kocianovej medzinárodnej súťaže či súťaže Georga Philipa Telemana v Poznani. Získal tiež druhé miesto na medzinárodnej súťaži Concertino Praga či prvú cenu na súťaži Eurovision Young Musicians v Montpellier. Koncertoval vo Francúzsku, Taliansku, Poľsku Nemecku, Singapure či Japonsku. Obaja mladí sólisti vystúpia spolu s komorným orchestrom Sinfonietta Bratislava pod vedením huslistu Pavla Bogacza ml.

Daniel Matejča, sa narodil 30. apríla 2005 v Liberci, na husle začal hrať vo veku štyroch rokov pod vedením jeho matky Olesie Volickovej. O rok neskôr sa pridal do triedy profesora Ivana Strausa, kde študuje dodnes. Daniel dosiahol viacero prvých miest na Medzinárodnej súťaži huslistov Josefa Muziku v rokoch 2013 až 2017, vrátane špeciálnej ceny v roku 2014 za nástroj od Tomáša Pilara. V roku 2017 vyhral absolútnu cenu na súťaži Školy umenia. Bol tiež víťazom Kocianovej súťaže v rokoch 2016 až 2018 a v roku 2019 sa stal laureátom, pričom získal ocenenie „Zlatý oriešok“ v roku 2017. Účastnil sa majstrovských kurzov, ktoré organizovala Česká filharmónia pod vedením Jiřího Vodičku a Christiana Tetzlaffa.

Danielove úspechy zahŕňajú prvé miesto na súťaži Jugend Musiziert v Halle v roku 2019 a vystúpenie s Mendelssohnovým husľovým koncertom s Libereckým symfonickým orchestrom v divadle F. X. Šalda. V roku 2020 získal prvú cenu na Medzinárodnej súťaži Georga Philippa Telemanna v Poznani a druhé miesto na medzinárodnej súťaži Concertino Praga, kde predviedol Prokofievov Husľový koncert č. 1 s Pražským rozhlasovým symfonickým orchestrom. Tento koncert neskôr nahral s Pardubickou filharmóniou v máji 2021 a bol prijatý na štúdium na Akadémii múzických umení v Prahe. Študoval tiež na Imolskej hudobnej akadémii pod vedením Maurizia Scirarretta a Borisa Belkina.

V roku 2021 Daniel vyhral televíznu súťaž Virtuosos V4+ a v roku 2022 Eurovision Young Talents. Jeho nahrávka šiestich sonát Eugèna Ysaye s vydavateľstvom Supraphon, vydaná na začiatku roku 2023, sa stala najpredávanejším albumom klasické hudby v Českej republike a získala uznania od časopisov BBC Music Magazine a Gramophone. Spolu s klaviristom Janom Schulmeisterom získal prvú cenu v kategórii komornej hudby na súťaži Concertino Praga. Daniel vystupoval v mnohých krajinách, vrátane Francúzska, Talianska, Rakúska, Nemecka, Spojených arabských emirátov, Turecka, Poľska, Singapuru a Japonska. Daniel aktívne participuje na husľových kurzoch na Litomyšlskej a Libereckej medzinárodnej husľovej akadémii, na letnom festivale Imola v Taliansku a na Medzinárodnej hudobnej akadémii Orpheus vo Viedni. Spolupracuje s uznávanými profesormi ako Stephen Schipps, Simon James a Michael Frischenschlager a zúčastnil sa majstrovských kurzov vedených Jiřím Vodičkom, Christianom Tetzlaffom a Augustinom Hadelichom.

Terézia Hledíková momentálne študuje na Akadémii Múzických Umení v Prahe v triede profesora Jindřicha Pazderu. Popri štúdiu vystupuje ako sólistka, komorná aj orchestrálna hráčka. Odohrala množstvo koncertov v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku, Nemecku, Taliansku, Francúzsku, Rakúsku a Luxembursku. Zúčastnila sa niekoľkých celoslovenských a medzinárodných súťaží, kde získala popredné umiestnenia, napríklad Talents for Europe v Dolnom Kubíne alebo Young Paganini v poľskej Legnici. Absolvovala husľové kurzy pod vedením renomovaných huslistov, napríklad Ilya Gringolts, Vadim Gluzman, Midori Goto, Josef Špaček alebo Dalibor Karvay. Je držiteľkou ceny a členkou organizácie EMCY. Ako laureátka 19. ročníka Husľovej dielne v Žiline odohrala koncert so Štátnym komorným orchestrom Žilina pod taktovkou Leoša Svárovského. V roku 2018 vystúpila ako sólistka na festivale Václava Hudečka – „Svátky hudby v Praze“ a v rámci „Orchestra Residencies Program“ si zahrala po boku Midori Goto. V roku 2019 sa zúčastnila „Konkurzu na nečisto“ usporiadaného Českou filharmóniou pod vedením Josefa Špačka.

 Od roku 2020 pravidelne absolvuje Ševčíkovu Akadémiu, kde mala možnosť spolupracovať s dirigentom Jakubom Hrůšom. Zúčastnila sa posledných dvoch ročníkov mezinárodných majstrovských kurzov IMMC Slavonice pod vedením Viedenských filharmonikov. Pravidelne spolupracuje s klaviristami Matejom Arendárikom a Markom Kozákom. Vo februári 2022 debutovala s Plzeňskou filharmóniou pod taktovkov Chuheia Iwasakiho a v apríli úspešne zložila prijímacie skúšky na Manhattan School of Music, Mannes School of Music a San Francisco Conservatory of Music. Od septembra 2022 je štipendistkou Akadémie komornej hudby, ktorú vedie violončelista Tomáš Jamník a od decembra 2023 členkou sláčikového orchestra „Pražští komorní sólisté“ s umeleckým vedúcim Radkom Baborákom. Vo februári 2024 odohrala svoj debutový koncert s Komornou filharmóniou Pardubice, kde sa sólovo predstavila v husľovom koncerte L.van Beethovena.


The picturesque house of the Albrecht family, with its garden, is a place of importance for classical music in Bratislava. Generations of artists have experienced it as a symbolic space with an inimitable genius loci, filled with love of music and “music-making at home”. As part of the Viva Musica! festival, the Albrecht Garden welcomes the violinists Terézia Hledíková and Daniel Matejča, who will perform with accompaniment by the Sinfonietta Bratislava orchestra. Terézia Hledíková is currently studying at the Academy of Performing Arts in Prague and gaining a profile as a soloist and a chamber and orchestral player. She has played many concerts in the Czech Republic, Poland, Germany, Italy, France, Austria and Luxemburg, and she has won high placings in a number of all-Slovakia and international competitions. In 2018 she appeared as soloist at the Václav Hudeček Festivals of Music in Prague; participating in the Master Courses by World Violin Virtuosos held in Bratislava, she has played beside the world-famed Midori Goto. Daniel Matejča is one of the impressive Czech violinists of the up-and-coming generation. He is a prize-winner in several competitions, including the Kocian International Competition and the Georg Philipp Teleman Competition in Poznan. He also won second prize at the Concertino Praga International Competition and first prize at the Eurovision Young Musicians’ Competition in Montpelier. Matejča has given concerts in France, Italy, Poland, Germany, Singapore and Japan. The two young soloists will appear together with the Sinfonietta Bratislava orchestra, conducted by the violinist Pavel Bogacz Jun.

Camille Saint-Saëns (1835 – 1921)
Introduction and Rondo Capriccioso in A minor, Op. 28

Eugène Ysaÿe (1858 – 1931)
Caprice d’après l’étude en forme de valse de Saint-Saëns 

Jean Sibelius (1865 – 1957)
Impromptu for String Orchestra, Op. 5

Antonín Dvořák (1841 – 1904)
Romance in F minor, Op. 11

Béla Bartók (1881 – 1945)
Romanian Folk Dances, Sz. 56

Dmitri Shostakovich (1906 – 1975) / upr. Michaela Rózsa Růžičková
Five Pieces for Two Violins and Orchestra

Daniel Matejča, born in Liberec on April 30, 2005, began playing the violin at age four under the guidance of his mother, Olesie Volickova, and joined Professor Ivan Straus’s class a year later where he continues to study. Daniel has achieved multiple 1st prizes at the Josef Muzika International Violin Competition from 2013 to 2017, including a special prize in 2014 for a master instrument by Tomas Pilar. In 2017, he won the absolute prize at the School of Art Competition. He was also a winner of the Kocian Violin Competition from 2016 to 2018 and became a laureate in 2019, receiving the „Zlaty Orisek“ award in 2017. He participated in masterclasses organized by the Czech Philharmonic under Jiří Vodička and Christian Tetzlaff. Daniel’s achievements include winning first place at the Jugend Musiziert Competition in Halle in 2019 and performing Mendelssohn’s Violin Concerto with the Liberec Symphonic Orchestra at the F. X. Šalda Theatre. In 2020, he secured first prize at the International Georg Philipp Telemann Violin Competition in Poznań and took second place at the Concertino Praga international competition, performing Prokofiev’s Violin Concerto No. 1 with the Prague Radio Symphony Orchestra. He recorded the same concerto with the Pardubice Philharmonic in May 2021 and was accepted to study at the Academy of Performing Arts in Prague. He also studied at the Imola Music Academy with Maurizio Sciarretta and Boris Belkin.

In 2021, Daniel won the TV competition Virtuosos V4+ and, in 2022, the Eurovision Young Talents. His recording of Ysaye’s six sonatas with the Supraphon label, released in early 2023, became the best-selling classical music CD in the Czech Republic and received acclaim from BBC Music Magazine and Gramophone. Alongside pianist Jan Schulmeister, he won first place in the chamber category of Concertino Praga. Daniel has performed in numerous countries, including France, Italy, Austria, Germany, the UAE, Turkey, Poland, Singapore, and Japan. Daniel actively participates in violin classes at the Litomyšl and Liberec International Violin Academy, the Imola Summer Festival in Italy, and the International Music Academy Orpheus in Vienna. He collaborates with esteemed professors such as Stephen Schipps, Simon James, and Michael Frischenschlager and has attended masterclasses led by Jiří Vodička, Christian Tetzlaff, and Augustin Hadelich.

Vstupenky