Iva Bittová & Anil Eraslan:
Čo mi otec spieval

30. 7., 19:00, Kaštieľ Pálffy (nádvorie), Svätý Jur

Pridaný koncert v spolupráci s Kaštieľom Pálffy vo Svätom Jure.

Iva Bittová / spev & husle
Anil Eraslan
/ violončelo

Iva Bittová je umelkyňa, ktorej talent, aura a charizma presahujú akýkoľvek konvenčný opis. Neznesú bežné umelecké škatuľky a uchvátia vždy nanovo svojou autentickosťou. Už desiatky rokov vo svojej tvorbe – zakaždým úplne netradične a neopakovateľne, ale vždy umelecky presvedčivo – ukazuje, s akou ľahkosťou sa dotýka hraníc mnohých hudobných žánrov ako jazz, folklór či klasická hudba. A hoci je jej spôsob tvorby a interpretácie takmer neuchopiteľný, to, čo do neho Iva Bittová vnáša, je vždy bytostne ľudské, zrozumiteľné a pravdivé. Na festivale Viva Musica! Iva Bittová účinkovala dvakrát – prvýkrát v kantáte Vladimíra Godára Mater so súborom pre starú hudbu Solamente naturali (2012, Stará tržnica) a o päť rokov neskôr so sláčikovým kvartetom Mucha Quartet, s ktorým uviedla Slovenské spevy (2017, Veľký evanjelický kostol). Tentokrát sa predstaví s violončelistom, skladateľom a improvizátorom Anilom Eraslanom, s ktorým predstaví svoj nový hudobný projekt Čo mi otec spieval (What my father sang to me) nesúci jej jedinečný umelecký rukopis a zároveň pripomínajúci minulosť, zabudnuté svety našich rodičov a starých rodičov či vplyvy národnostne bohatého kultúrneho prostredia Strednej Európy. Cestou k pochopeniu týchto svetov môže byť jeden z najjednoduchších hudobno-vyjadrovacích prostriedkov – ľudová pieseň a jej takmer nekonečná možnosť interpretácie. Ako Iva Bittová o ľudových melódiách sama hovorí: „Melódie nám pripomínajú, aby sme zostali v spojení s naším detstvom, rodičmi, tradíciami, vášňami a emóciami; naučili sa, ako povzbudiť a utíšiť temné chvíle v našich životoch a ako premieňať každý malý záchvev inšpirácie na umenie.“

Program

Čo mi otec spieval
Holub 
Kohútik jarabý
Panna 
Modrý kvietok 
Javor 
Zvony 
Omaně
Husy 

___

Koncert sa koná v spolupráci s Kaštieľom Pálffy vo Svätom Jure.

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.

Vstupenky