vivamusica logo

4. 7. – 20:00
Stará tržnica / Old Market Hall

Viva Fallgrapp!

Kapela Fallgrapp na čele s hudobníkom a producentom Jurešom Líškom v sebe spája podmanivú elektroniku s akustickými nástrojmi, sláčikovým triom a vokálom speváčky Nory Ibsenovej. Vrstvené aranžmány, spájanie s inými formami umenia, zaujímavé spolupráce, dôraz na vizuál a nezameniteľná atmosféra na koncertoch sú kombináciou, ktorá Fallgrapp zaraďuje medzi najpozoruhodnejšie slovenské projekty. Kapela má na svojom konte tri štúdiové albumy (Rieka (2014), V hmle (2017) a Ostrov (2020)) a niekoľko ocenení vrátane Radio-Head Award či Ceny Nadácie Tatra banky za umenie (za autorskú hudbu Jureša Líšku k baletnej miniatúre BezsLovE pre Slovenské národné divadlo). Aktuálne kapela dokončuje svoj nový album, ktorého vydanie je naplánované na jeseň tohto roku. „Je to trošku symbolické, keďže ubehlo desať rokov od vydania nášho prvého albumu. Chceme ukázať čo možno najväčší prierez našou tvorbou. V spojení s komorným orchestrom to bude mať plnší zvuk, ale chceme ukázať aj to, že naše piesne v nových aranžmánoch vedia krásne fungovať aj len v minimalistickejšom podaní,“ upresnil Jureš Líška. Na koncerte zaznie výber toho najlepšieho, ale aj piesne z nového albumu v autorských úpravách Andrey Kružliakovej, Haimoni Balgavej a Martina Majla Štefánika a v sprievode Spectrum Orchestra pod vedením huslistu Jána Kružliaka ml. Otvárací koncert jubilejného 20. ročníka festivalu Viva Musica! sa uskutoční v Starej tržnici, do ktorej sa festival opäť vráti po troch rokoch.

Fallgrapp sú dôkazom toho, že slovenská hudba nemusí byť v angličtine, aby znela progresívne a na úrovni svetovej produkcie. Pôvodne sólový projekt hudobníka a producenta Jureša Líšku, no dnes už početná kapela, vo svojej tvorbe podmanivo spája elektroniku s akustickými nástrojmi, sláčikovým triom a vokálom speváčky Nory Ibsenovej. Kapela zaujme nielen hudobnými zručnosťami, ale aj netradičným prístupom k slovenským textom. Vrstvené aranžmány, dôraz na vizuál, prepojenie s inými formami umenia, zaujímavé spolupráce a nezameniteľná atmosféra na koncertoch sú kombináciou, ktorá kapelu zaraďuje medzi najpozoruhodnejšie slovenské projekty. Doterajšie albumy skupiny patria k skvostom slovenskej hudobnej scény. Debut Rieka získal ocenenie rovno v štyroch kategóriách ocenení Radio_Head Awards 2014. Nasledujúca štúdiovka V hmle sa oproti prvotine vyznačuje organickejším zvukom a väčšou pestrosťou. Posledný album Ostrov ponúka ešte bohatší mix štýlov – od pomalších intímnych piesní až po skladby s rapovými slohami a silnými popovými refrénmi, a tiež skladbu roka 2020 Keď padal sneh na feate s The Curly Simon. Fallgrapp aktuálne pracujú na novom albume, ktorého vydanie je v pláne v roku 2024.

Juraj Jureš Líška sa narodil v roku 1985. Pochádza z Dubnice nad Váhom. Vyštudoval výpočtovú techniku na Strednej odbornej škole elektrotechnickej a hru na husliach a viole na Základnej umeleckej škole. Tri roky študoval na Katedre etnológie a etnomuzikológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V roku 2012 sa stal víťazom autorskej súťaže so skladbou Ľadový útes. Komponoval pre Slovenskú aj Českú televíziu a ďalšie subjekty. So svojou kapelou Fallgrapp vydal tri štúdiové albumy a získal viaceré ocenenia (Radio_Head Awards, Zlatý klinec, Cena Nadácie Tatra banky – Mladý tvorca). Je autorom hudby k seriálu Vedma, titulnej piesne k seriálom Milenky, Jenny či piesne k filmu Šťastný nový rok a titulnej zvučky k festivalu umenia Tvor.BA. Produkoval albumy Laury Weng, Samuela Hošeka, Sisy Fehér, skupiny Nogaband, je autorom hudby pre divadelné predstavenia FolkLab či hudby pre baletnú miniatúru BezsLovE pre Slovenské národné divadlo, za ktorú získal hlavnú cenu Nadácie Tatra banky za umenie v kategórii Hudba (2024). Spolupracoval tiež na mini dokumente Najkrajšie zvuky Slovenska. Okrem toho pôsobí ako lektor sláčikových hudobných nástrojov v rámci festivalu tanečných domov Rozhýbkosti a spolupracuje tiež s Národným osvetovým centrom (lektor hudobných nástrojov pre Oživené melódie a nahrávanie video lekcií výuky tradičných herných štýlov).

Foto © Oliver Obert

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.Fallgrapp is an artistic project by the musician and producer Jureš Líška, who achieves an attractive blending of electronics with acoustic instruments, a string trio, and the vocals of the singer Nora Ibsenová. Layered arrangements, links with other forms of art, interesting collaborations, emphasis on the visual, and an inimitable atmosphere at concerts: this is the combination that gives Fallgrapp its place among the most noteworthy projects in Slovakia. The ensemble has to its credit three studio albums (Rieka (River, 2014), V hmle (In the Mist, 2017) and Ostrov (Island, 2020)) and a number of awards, including a Radio-Head Award and a Tatra Bank Prize for Art (for Jureš Líška’s original music to the ballet miniature BezsLovE for the Slovak National Theatre). Currently Fallgrapp is completing its new album, whose release is planned for the autumn of this year. “It is somewhat symbolic, because ten years have gone by since the issue of our first album. We want to show the greatest possible cross-section of our work. In combination with the chamber orchestra there will be a fuller sound, but we also want to show that our songs in the new arrangements can function beautifully, even if only in a minimal space,” Jureš Líška explained. The concert will feature a selection of the best, as well as songs from the new album in new arrangements by Andrea Kružliaková, Haimoni Balgavá and Martin Majlo Štefánik with accompaniment by the Spectrum Orchestra, led by the violinist Ján Kružliak Jr. The opening concert of the milestone 20th annual Viva Musica! festival will be held in the Old Market Hall, to which the festival is returning once again after a three-year interval.

Performers

Fallgrapp
Jureš Líška / electronics
Nora Ibsenová / vocals
Kristína Smetanová / piano
Jakub Kačic / guitar
Lukáš Mutňanský / bass guitar
Tomáš Hríbik / drums
Róbert Rehák / percussion

Spectrum Orchestra
Ján Kružliak Jr. / violin & artistic direction
Karolína Krigovská / violin
Patrik Klačanský / violin
Jakub Líška / violin
Filip Šandala / violin
Andrej Turčin / violin
Vojtech „Bélu“ Botoš / viola
Vladimír Paulen / viola
Ján Vajčovec / cello
Denis Pagáč / double bass

Performance
Lucia Juklová / Martina Slamková

Orchestra arrangements
Andrea Kružliaková / Haimoni Balgavá / Martin Majlo Štefánik

Fallgrapp proves that Slovak music can sound progressive and match world-class production standards, even with lyrics in Slovak. Initially a solo project by musician and producer Jureš Líška, Fallgrapp has evolved into a full-fledged band that blends electronics with acoustic instruments, a string trio, and the vocals of singer Nora Ibsenová. The band captivates audiences with their musical skills and their unconventional approach to Slovak lyrics. Their layered arrangements, emphasis on visual elements, connections with other forms of art, interesting collaborations, and unique atmosphere create extraordinary concert experiences, setting them apart among Slovak music projects. The band’s albums to date are gems of the Slovak music scene. Their debut album Rieka (River) won awards in four categories at the Radio_Head Awards 2014. The following studio album V hmle (In the Mist) features a more organic sound and greater musical diversity. Their latest album Ostrov (Island) offers an even richer mix of styles, from slower, intimate songs to tracks with rap verses and strong pop choruses, including the 2020 Song of the Year Keď padal sneh (When Snow Was Falling), featuring The Curly Simon. Fallgrapp is currently working on a new album, set to be released in 2024, and you can hear some of their new songs at this concert.

Juraj Jureš Líška was born in 1985 and comes from Dubnica nad Váhom. He graduated from a Secondary technical school specializing in computer science and an Elementary art school with a focus on violin and viola. He attended Constantine the Philosopher University in Nitra for three years, studying ethnology and ethnomusicology. In 2012, he won a songwriting competition with his composition Ľadový útes (Ice Cliff). He has composed for Slovak and Czech Television and other projects. With his band Fallgrapp, he has released three studio albums and won multiple awards (Radio_Head Awards, Zlatý klinec, Tatra Bank Foundation Award – Young Creator). He is the author of the music for the series Vedma, the title songs for the series Milenky and Jenny, as well as a song for the film Šťastný nový rok (Happy New Year) and the title jingle for the art festival Tvor.BA. He produced albums for Laura Weng, Samuel Hošek, Sisa Fehér, and the group Nogaband. He is also the author of music for the theater performances FolkLab and the music for the ballet miniature BezsLovE for the Slovak National Theater, for which he received the Tatra Bank Foundation Award in the Music category (2024). He also collaborated on the mini-documentary The most beautiful sounds of Slovakia. Additionally, he serves as a lecturer for string musical instruments at the dance house festival Rozhýbkosti and also collaborates with the National Centre of Culture and Further Education (lecturer for musical instruments for Oživené melódie and recording video lessons on traditional playing styles).

Photo © Oliver Obert

We reserve the right to change the programme and performers.

Vstupenky