Kučerová & Lapšanský

21.7., 20:00, Veľký evanjelický kostol

[ Please, scroll down for the English version ]

Adriana Kučerová, soprán | soprano
Marian Lapšanský, klavír | piano

Ponuku júlových koncertov v rámci 18. ročníka festivalu Viva Musica! doplní spoločný recitál sopranistky Adriany Kučerovej a klaviristu Mariana Lapšanského, ktorý nadväzuje na minuloročnú sériu piesňových recitálov realizovaných vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave. Adriana Kučerová patrí k najvýraznejším osobnostiam slovenského operného umenia. Hosťovala v Teatro alla Scala v Miláne, v Bavorskej štátnej opere v Mníchove, v Berlínskej štátnej opere, v Štátnej opere vo Viedni, v Opera de Bastille v Paríži či v Teatro Colón v Buenos Aires a spolupracovala s takými dirigentskými osobnosťami ako Daniel Barenboim, Gustavo Dudamel, Vladimir Jurowski, Riccardo Muti či Nicolaus Harnoncourt. Na festivale Viva Musica! naposledy účinkovala v rámci galakoncertu West Side Story pri príležitosti 100. výročia narodenia Leonarda Bernsteina. Pozvanie vystúpiť na festivale opätovne prijal aj medzinárodne uznávaný klavirista, pedagóg a bývalý dlhoročný generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie, Marian Lapšanský. V rámci premiérovej spolupráce s Adrianou Kučerovou uvedú výber z piesňovej a klavírnej tvorby Eugena Suchoňa, Antonína Dvořáka a ďalších autorov.

Program

Antonín Dvořák (1841 – 1904)
Písně milostné, op. 83 (B.160)
Love Songs, Op. 83 (B.160)
Ó, naší lásce nekvete to vytoužené štěstí
V tak mnohém srdci mrtvo jest
Kol domu se teď potácím
Já vím, že v sladké naději
Nad krajem vévodí lehký spánek
Zde v lese u potoka 
V té sladké moci očí tvých
Ó, duše drahá, jedinká

Zdeněk Fibich (1850 – 1900)
Nálady, dojmy a upomínky, op. 41 (výber) 
Moods, Impressions and Souvenirs, Op. 41 (selection)
Autoportrét (e mol)
Noc (a mol)
Anežkin portrét (b mol)
Prsty (D dur)
Večery na Žofíne (Des dur)
Prsia (g mol)
Prší pri žriedle (d mol)
Cestovanie za Anežkou (E dur)

Antonín Dvořák 
V národním tónu, op. 73 (B.146)
In Folk Tone, Op. 73 (B.146)
Dobrú noc, má milá
Žalo dievča, žalo trávu
Ach, není tu
Ej, mám ja koňa faku

___

Eugen Suchoň (1908 – 1993) 
Výber z úprav slovenských ľudových piesní 
Selection of Slovak folk songs 
Ani mi je večer
Povedzže mi, povedz
Dobre mi, dobre mi
Široký jarčok 
Z jednej strany Moravy 

Eugen Suchoň 
Malá suita s passacagliou, op. 3
Little Suite with Passacaglia, Op. 3
(Prelúdium – Arietta – Scherzo – Passacaglia – Reminiscencia)

Claude Debussy (1862 – 1918)
Clair de lune
Pierrot
Apparition 

Leonard Bernstein (1918 – 1990)
I Hate Music!
My Name Is Barbara
Jupiter Has Seven Moons
I Hate Music!
A Big Indian and a Little Indian
I'm a Person Too 

Partner koncertu

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená. | We reserve the right to amend the programme.

Sopranistka Adriana Kučerová absolvovala vokálne štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede Viktórie Stracenskej a na Národnom konzervatóriu v Lyone vo Francúzsku. Na konte má ocenenia z medzinárodných súťaží – k najvýznamnejším patrí prvé miesto, absolútne víťazstvo a zisk ďalších štyroch cien na medzinárodnej súťaži Hans Gabor Belvedere vo Viedni v roku 2005. Hosťovala v prestížnych operných domoch ako napríklad Teatro alla Scala v Miláne, Teatro dell'Opera v Ríme, Bavorská štátna opera v Mníchove, Berlínska štátna opera, Štátna opera vo Viedni, Štátna opera v Hamburgu, Opera de Bastille v Paríži, Teatro Colón v Buenos Aires, Tel Aviv Opera, Theater an der Wien, Houston Grand Opera, Dallas Opera; vystúpila tiež v rámci festivalov v Glyndebourne, Salzburg Mozart Wochen, Salzburg Festival, Pražská jar, Ravenna Festival, BBC Proms a ď. Spolupracovala s dirigentskými osobnosťami ako Daniel Barenboim, Gustavo Dudamel, Vladimir Jurowski, Riccardo Muti, Nicolaus Harnoncourt, Fabio Luisi či Kent Nagano. Koncertovala v Taliansku, Nemecku, Francúzsku, Španielsku, Švajčiarsku, Poľsku, Švédsku, Rusku, vo Veľkej Británii, v Japonsku, na Tasmánii a v Českej republike. V sezóne 2021/2022 debutovala ako Violetta Valéry v novom naštudovaní Verdiho opery La traviata v Slovenskom národnom divadle v Bratislave.

Marian Lapšanský na seba upozornil ešte ako študent Konzervatória v Bratislave a následne ako poslucháč Akadémie múzických umení v Prahe, keď sa stal absolútnym víťazom na Smetanovej klavírnej súťaži v Hradci Králové a získal Cenu za najlepšiu interpretáciu diel W. A. Mozarta (1971) a neskôr tiež Cenu Anda-Bührle (1972) na majstrovských kurzoch Gézu Andu v Zürichu. Vo svojom vzdelávaní pokračoval formou postgraduálneho štúdia na Konzervatóriu P. I. Čajkovského v Moskve v triede Viktora Meržanova. K oceneniam, ktoré prispeli k prudkému vzostupu jeho kariéry koncertného umelca, patrí aj titul laureáta na Medzinárodnej tribúne mladých interpretov UNESCO v rámci Bratislavských hudobných slávností. Marian Lapšanský koncertoval na prestížnych medzinárodných koncertných pódiách a festivaloch, spolupracoval s renomovanými orchestrami a dirigentskými osobnosťami a okrem sólovej koncertnej činnosti patrí tiež k vyhľadávaným komorným hráčom. Jeho interpretačné umenie je zachytené na viacerých rozhlasových, televíznych i štúdiových nahrávkach. Je držiteľom niekoľkých prestížnych medzinárodných ocenení, o. i. napríklad Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky (2014), ceny Trebbia za celoživotné dielo (2019) či Európskej ceny Gustava Mahlera za rok 2002, udeľovanej v spolupráci s Európskou úniou. Marian Lapšanský pôsobil ako umelecký riaditeľ medzinárodného festivalu Musica nobilis a prezident Medzinárodnej klavírnej súťaže J. N. Hummela v Bratislave. V rokoch 2004 až 2022 bol generálnym riaditeľom Slovenskej filharmónie. Pedagogicky pôsobil na Akadémii múzických umení v Prahe a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. V súčasnosti je pedagógom na Akadémii umení v Banskej Bystrici a je často pozývaný ako člen do porôt medzinárodných klavírnych súťaží.

___

Rounding off the series of July concerts in the 18th annual Viva Musica! festival, we have a joint recital by the soprano Adriana Kučerová and the pianist Marian Lapšanský, which builds upon last year’s series of song recitals at the Large Lutheran Church in Bratislava. Adriana Kučerová is one of the foremost figures in Slovak opera. She has appeared at Teatro alla Scala in Milan, Bavarian State Opera in Munich, Berlin State Opera, State Opera in Vienna, Opera de Bastille in Paris, and Teatro Colón in Buenos Aires. She has performed with renowned conductors as Daniel Barenboim, Gustavo Dudamel, Vladimir Jurowski, Riccardo Muti and Nicolaus Harnoncourt. Her most recent appearance at Viva Musica! festival was in the gala concert West Side Story, upon the occasion of the 100th anniversary of Leonard Bernstein’s birth. Our invitation to make a renewed appearance at the festival was accepted also by the internationally recognised pianist, teacher, and formerly general director of Slovak Philharmonic, Marian Lapšanský. In his premiere collaboration with Adriana Kučerová they will present a selection of works by Eugen Suchoň, Antonín Dvořák, Zdeněk Fibich, Claude Debussy and Leonard Bernstein.

Adriana Kučerová follows in the tradition of Slovakian sopranos such as Lucia Popp and Edita Gruberová among others. She studied at the Academy of Performing Arts in Bratislava under Viktória Stracenská and at the Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon. Kučerová has received numerous awards in national and international competitions, the most prestigious being 1st Prize, Absolute Winner, and four other awards from the Hans Gabor Belvedere competition in Vienna in 2005. She has been guest soprano in opera houses such as Teatro alla Scala in Milan, Teatro dell’Opera in Rome, Bavarian State Opera in Munich, Berlin State Opera, Hamburg State Opera, Vienna State Opera, Opéra National de Paris, Teatro Colón in Buenos Aires, Tel Aviv Opera, Theater an der Wien, Houston Grand Opera, and Dallas Opera. She has also performed in festivals such as Glyndebourne, Salzburg Mozart Wochen, Salzburg Festival, Prague Spring, Ravenna Festival, and BBC Proms among others. She has collaborated with internationally renowned conductors Daniel Barenboim, Gustavo Dudamel, Vladimir Jurowski, Riccardo Muti, Nicolaus Harnoncourt, Fabio Luisi and Kent Nagano; and she performed in many countries including Italy, Germany, France, Spain, Switzerland, Poland, Sweden, Russia, and United Kingdom. In the 2021/2022 season, she debuted in the role of Violetta Valéryin a new production of Verdi’s opera La traviata at the Slovak National Theatre in Bratislava.

Marian Lapšanský was recognized as a young talent during his studies in Bratislava Conservatory and subsequently as a student in the Academy of Performing Arts in Prague under František Maxián and Jan Panenka. He received an “Absolute Winner” award at the Smetana Piano Competition in Hradec Králové, where he also received an award for his interpretations of Mozart. Later, Marian Lapšanský received Anda-Bührle prize as a part of the Géza Andu masterclasses in Zurich. He continued his postgraduate studies in the Tchaikovsky Conservatory, Moscow, under Viktor Meržanov. Lapšanský is currently a regular guest performer on numerous concert platforms collaborating with many prestigious international orchestras. He has worked with leading conductors such as Václav Neumann, Jiří Bělohlávek, Roberto Benzi, Ken Ichiro Kobayashi, Zdeněk Košler, Libor Pešek, Alexander Rahbari, Ľudovít Rajter, Emmanuel Villaume and Leoš Svárovský. Lapšanský has performed many solo and chamber concerts in festivals such as the Wiener Festwochen, Salzburger Festspiele, Berliner Festtage, Dresdner Musikfestspiele, Prague Spring, International Ankara Music Festival, Dubrovnik Summer Festival, and Bratislava Music Festival. He has collaborated with leading artists such as Peter Schreier, Magdaléna Hajóssyová, Peter Dvorský, Dagmar Pecková, Sergej Kopčák, Angelica May, Josef Suk, Jiří Bárta, Shizuka Ishikawa, Elena Obraztsova, Raphael Wallfisch, and Štefan Kocán. He has performed worldwide taking in Japan, Spain, Poland, Canada, Turkey, Greece, Egypt, South Africa, Hungary, Kuwait, Germany, South Korea, Belarus, Italy, Netherlands, and Denmark. Marian Lapšanský is the artistic director of international festival Musica Nobilis and the director of Johann Nepomuk Hummel International Piano Competition in Bratislava. In 2004–2021 he was a general director of the Slovak Philharmonic. Marian Lapšanský currently teaches at the Academy of Performing Arts in Banská Bystrica.